Маҳсулотларини қайтариш ва алмаштириш

1. Зарур сифатдаги Товарлар:

1.1. Сотиб олувчи харид кунидан бошлаб ўн кун ичида сифат талабларига жавоб берадиган озиқ-овқат маҳсулотларига тегишли бўлмаган товарни сотиб олинган жойдан айнан сотувчидаги ўхшаш товарга алмаштириш, бундай товар бўлмаганда, пул компенсациясини олиш ҳуқуқига эга.

1.2 Товарни алмаштириш ёки қайтариш ҳақида Сотиб олувчининг талаблари қуйидаги ҳолатларда қондирилади:

- товар истеъмол қилинмаган бўлса;

- унинг товар кўриниши, истеъмол хусусиятлари, тамғаси, ёрлиқлари сақланган бўлса;

- кўрсатилган товарни харид факти ва шартларини тасдиқловчи ҳужжат (товар ёки касса чеки) мавжуд бўлса.

1.3 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 13.02.2003 йилдаги 75-сонли Қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси чакана савдо Қоидалари 1-Иловасида келтириб зтилган қуйидаги товарлар қайтарилмайди (қайтиб олинмайди):

1. Уй шароитларида касалликларни профилактика қилиш ва даволаш учун товарлар (металл, резина, тўқимачилик ва бошқа материаллардан тайёрланган санитария ва гигиена буюмлари, тиббий буюмлар, приборлар ва аппаратлар, оғиз бўшлиғи гигиенаси воситалари, кўзойнак линзалари, болаларни парвариш қилиш буюмлари, дори воситалари.
2. Шахсий гигиена буюмлари (тиш чўткалари, тароқлар, соч тўғноғичлар, соч бигудилари, улама сочлар, шиньонлар ва бошқа шу каби товарлар.
3. Атторлик-пардоз товарлари.
4. Тўқимачилик товарлари (ип-газлама, зиғир толали, ипак, жун ва синтетик газламалар, газлама тусидаги нотўқима материаллардан тайёрланган товарлар — ленталар, жияклар, тўрлар ва бошқалар); кабель маҳсулотлари (симлар, шнурлар, кабеллар); қурилиш ва пардозлаш материаллари (линолеум, плёнка, гилам қопламалар ва бошқалар) ҳамда метрлаб сотиладиган бошқа товарлар.
5. Тикувчилик ва трикотаж буюмлари (тикувчилик буюмлари ва трикотаж ички кийимлар, пайпоқ ва қўлқоп буюмлари).
6. Полимер материаллардан тайёрланган, озиқ-овқат материаллари билан боғлиқ бўлган, шу жумладан бир марта фойдаланиладиган буюм ва материаллар (ошхона ва кухня идиш-товоқлари ва анжомлари, озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш ва ташиш учун идишлар ва ўров материаллари).
7. Маиший кимё товарлари, пестицидлар ва агрохимикатлар.
8. Мебель (мебель гарнитурлари ва тўпламлари).
9. Қимматбаҳо тошлардан фойдаланган ҳолда қимматбаҳо металлардан тайёрланган, ярим қимматбаҳо ва синтетик тошлардан фойдаланган ҳолда қимматбаҳо металлардан тайёрланган буюмлар, силлиқланган қимматбаҳо тошлар.
10. Автомобиллар ва мотовелотоварлар, уларга тиркамалар ва номерли агрегатлар; қишлоқ хўжалиги ишлари учун кичик механизация кўчма воситалари; сайр қилиш қайиқлари ва бошқа маиший сузиш воситалари.
11. Кафолат муддатлари белгиланган техник жиҳатдан мураккаб маиший товарлар (металл қирқувчи ва ёғочга ишлов берувчи маиший дастгоҳлар; маиший электр машиналари ва маиший электр приборлари; маиший радиоэлектрон аппарат; маиший ҳисоблаш ва кўпайтириш техникаси; фото ва киноаппаратлар; телефон аппаратлари ва факсимиль аппарати; электр мусиқа асбоблари; электрон ўйинчоқлар).
Ҳайвонлар ва ўсимликлар.
1.4. Товарни қайтариш сотувчининг «Етказиш хизмати» орқали амалга оширилиб, бунинг учун қуйидагилар талаб этилади:

- интернет-дўконнинг «Контактлар»да кўрсатилган телефонларига қўнғироқ қилиш;

- «Қайтариш аризаси»ни чоп этиш ва тўлдириш;

- аризага буюртманинг касса ёки Товар чекини илова қилиш.

2. Зарур сифатга эга бўлмаган Товарлар:

2.1. Камчилиги бор товар унинг камчилиги кафолат муддати ёки товарнинг яроқлилик муддати ичида ёки муддат белгиланмаган товар бўйича олти ой ичида аниқланган ҳолатда Сотиб олувчи қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

- товар камчилининг бепул тузатилиши ёки Сотиб олувчи ва учинчи тараф томонидан камчиликларни бартараф қилиш учун кетган харажатларни қоплаш;

- харид нархининг мос равишда камайтирилиши;

Истеъмолчининг талаблари касса ёки товар чеки тақдим этилганда, кафолат муддатлари ўрнатилган товарлар бўйича эса расмийлаштирилган техник паспорт ёки бошқа унинг ўрнини босувчи ҳужжат тақдим қилинган тақдирда кўриб чиқилади.

2.2 Лозим сифатда бўлмаган товарларни қайтариш жараёни қуйидагича амалга оширилади:

- Сотиб олувчи томонидан қайтариладиган товар айнан қайси камчиликка эга эканлиги кўрсатилиши керак бўлган Товарни қайтариш аризасини бериш орқали;

- Ариза қабул қилингач, Товар унинг камчиликларини пайдо бўлиш сабабларини аниқлаш учун Товарнинг маълум тури техник текширувини амалга оширишга масъул сервис хизматлари кўрсатиш бўйича техник хизмат кўрсатиш текширувига юборилади.

- Сервис хизматлари кўрсатиш бўйича ваколатли техник хизмат кўрсатиш текшируви натижаларига кўра Товарнинг камчиликлари сабаблари ҳақида хулоса тузилади.

- Кафолат муддати вақтида Товар камчиликларига завод браки (нуқсон) сабаблиги аниқланса, товар алмаштирилади, камчиликни техник бартараф қилиш имконияти мавжуд бўлса, камчилик бепул тўғрилаб берилади.

2.3 Камчиликли товарларни алмаштириш тартиби:

- 7 кун ичида (завод бракининг аниқ белгилари бўлса)

- 20 кун ичида (қўшимча текширувга зарурият бўлса)

- 1 ой ичида (шунга ўхшаш товар мавжуд бўлмаганда)

2 ой ичида (олис ҳудудга етказиб беришда).

2.4 Товар камчиликларини бартараф қилиш тартиби:

- 20 кун давомида (сервис хизматлари кўрсатиш бўйича техник хизмат томонидан тўлиқ текширувдан кейин).

2.5 Кафолат муддати тугагач, шикоятлар ишлаб чиқарувчига хизмат кўрсатиш муддати давомида тақдим этилади.