Шахсий маълумотлар билан ишлаш бўйича Сиёсат

I. Умумий қоидалар

II. Қўллаш соҳаси

II. Таърифлар

IV. Маълумотларни қайта ишлашнинг ҳуқуқий асослари ва мақсадлари

V. Маълумотларни қайта ишлаш тамойиллари ва шартлари

VI. Маълумотлар субъектларининг, шунингдек компаниянинг маълумотларни қайта ишлаш бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари

VII. Маълумотларни ҳимоя қилиш талаблари

VIII. Маълумотларни қайта ишлаш шартлари (сақлаш)

IX. Маълумотларни қайта ишлаш масалалари бўйича тушунтиришлар олиш тартиби

X. Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда корхона томонидан тўпланган маълумотларни қайта ишлаш ва ҳимоя қилиш хусусиятлари

XI. Якуний қоидалар

 

I. Умумий қоидалар

 

1.1. Мазкур Шахсий маълумотларни қайта ишлаш сиёсати (кейинги ўринларда “Сиёсат” деб юритилади) “Aхборот еркинлиги принсиплари ва кафолатлари тўғрисида”ги ва “Aхборотлаштириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқ тайёрланган ва ахборотлаштириш бўйича маъмуриятнинг позициясини белгилайди. “OLCHA SAVDO” оилавий корхонаси (кейинги ўринларда “Корхона” деб юритилади) шахсий маълумотларни (кейинги ўринларда “Маълумотлар” деб юритилади) қайта ишлаш ва ҳимоя қилиш, ҳар бир шахснинг ҳуқуқ ва еркинликларини ҳурмат қилиш ҳамда, хусусан, шахсий дахлсизлик ҳуқуқи, шахсий ва оилавий сирлар.

 

II. Қўллаш соҳаси

 

2.1. Ушбу Сиёсат ушбу Сиёсат кучга киргунга қадар ва кейин олинган маълумотларга нисбатан қўлланилади.

2.2. Маълумотларнинг аҳамияти ва аҳамиятини англаган ҳолда, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва бошқа давлатлар фуқароларининг конституциявий ҳуқуқларига риоя етилиши ҳақида ғамхўрлик қилиб, Корхона Маълумотларнинг ишончли ҳимоясини таъминлайди.

 

III. Таърифлар

 

3.1. Маълумотлар тўғридан-тўғри ёки билвосита аниқ ёки идентификация қилинадиган жисмоний шахсга (фуқарога) тегишли ҳар қандай маълумотни англатади, яъни. Бундай маълумотлар, хусусан, қуйидагиларни ўз ичига олади: тўлиқ исм, йил, ойи, туғилган санаси ва жойи, манзили, оиласи, ижтимоий, мулкий ҳолати тўғрисидаги маълумотлар, маълумоти, касби, даромади, телефон рақами, алоқа учун електрон почта манзили, бўш лавозимларга номзодлар, бундай номзодлар анкетани тўлдиришда қолдирилган, шу жумладан номзоднинг резюмеидаги маълумотлар, шунингдек бошқа маълумотлар.

3.2. Маълумотларни қайта ишлаш деганда автоматлаштириш воситаларидан фойдаланган ҳолда ва/ёки бундай воситалардан фойдаланмасдан амалга ошириладиган Маълумотлар билан ҳар қандай ҳаракат (операция) ёки ҳаракатлар (операциялар) тўплами тушунилади. Бундай ҳаракатлар (операциялар) қуйидагиларни ўз ичига олади: маълумотларни тўплаш, рўйхатга олиш, тизимлаштириш, тўплаш, сақлаш, аниқлаштириш (янгилаш, ўзгартириш), олиш, фойдаланиш, узатиш (тарқатиш, таъминлаш, кириш), шахсийлаштириш, блокировка қилиш, ўчириш, йўқ қилиш.

3.3. Маълумотлар хавфсизлиги маълумотларга рухсатсиз ва/ёки рухсатсиз киришдан, маълумотларни йўқ қилиш, ўзгартириш, блоклаш, нусхалаш, тақдим етиш, тарқатиш, шунингдек Маълумотларга нисбатан бошқа ноқонуний ҳаракатлардан ҳимоя қилишни англатади.

 

IV. Маълумотларни қайта ишлашнинг ҳуқуқий асослари ва мақсадлари

 

4.1. Корхонада маълумотларни қайта ишлаш ва уларни ҳимоя қилиш Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, қонунлари, Меҳнат кодекси, қонуности ҳужжатлари, маълумотларни қайта ишлаш ҳолатлари ва хусусиятларини белгиловчи Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ амалга оширилади. Ўзбекистон Республикаси тегишли органларининг йўриқномалари ва услубий ҳужжатлари.

4.2. Компания томонидан қайта ишланадиган маълумотларнинг субъектлари қуйидагилардир:

бўш иш ўринларига номзодлар, шу жумладан номзодлар Корхонанинг http://www.olcha.uz интернет-ресурсида номзод сўровномасини тўлдиришлари;

Корхона ходимларига, Корхона ходимларининг қариндошларига, агар улар тўғрисидаги маълумотлар ходим томонидан тақдим етилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган чегаралар доирасида;

Жамият бошқарув органларининг аъзолари бўлган ва ходимлар бўлмаган шахслар;

жамият фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар тузадиган жисмоний шахслар;

юридик шахсларнинг вакиллари - Компаниянинг контрагентлари;

бонусли содиқлик дастурлари аъзолари;

мижозлар – истеъмолчилар, шу жумладан Компанияга тегишли сайтга ташриф буюрувчилар: https://olcha.uz (кейинги ўринларда “Сайт” деб юритилади), шу жумладан, кейинчалик мижозга йетказиб бериш билан Сайтда буюртма бериш мақсадида, маиший техникани йетказиб бериш, созлаш ва ўрнатиш бўйича хизматларни олувчилар;

Маълумотлари учинчи шахслар манфаатларини кўзлаб қайта ишланадиган жисмоний шахслар - шартнома асосида маълумотлар операторлари (маълумотлар операторларининг кўрсатмаси).

4.3. Компания қонун ҳужжатларига, шу жумладан Фуқаролик Кодексига, Солиқ кодексига, Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқ, лекин улар билан чекланмаган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан Компанияга юкланган функсиялар, ваколатлар ва мажбуриятларни амалга ошириш мақсадида маълумотлар субъектларига ишлов беради. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси, Оила кодекси ва бошқа қонун ҳужжатлари, шунингдек маълумотлар операторлари, Корхонанинг устави ва маҳаллий ҳужжатлари.

4.3.1. Қуйидаги мақсадлар учун ходимлар:

Ўзбекистон Республикасининг меҳнат, солиқ ва пенсия қонунчилигига риоя қилиш, хусусан:

- ходимларни ишга жойлаштириш, ўқитиш ва лавозимини оширишда ёрдам бериш;

- ҳисоб-китоб ва иш ҳақи фонди;

- ходимларнинг хизмат сафарларини (хизмат сафарларини) ташкил етиш;

- ишончномаларни рўйхатдан ўтказиш (шу жумладан учинчи шахслар олдида Компания манфаатларини ифодалаш учун);

- ходимларнинг шахсий хавфсизлигини таъминлаш;

- бажарилган ишларнинг миқдори ва сифатини назорат қилиш;

- мулкнинг сақланишини таъминлаш;

- Корхона биноларига киришни назорат қилиш қоидаларига риоя қилиш;

- иш вақтини ҳисобга олиш;

- Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат, Солиқ кодекслари ва бошқа қонун ҳужжатларига, шунингдек, Корхонанинг Устави ва меъёрий ҳужжатларига мувофиқ ҳар хил турдаги имтиёзлардан фойдаланиш;

- ҳаёт, соғлиқ ва/ёки бахтсиз ҳодисалардан ихтиёрий суғурта қилиш.

4.3.2. Очиқ бўш иш ўринларига ариза берган шахслар билан меҳнат шартномасини тузиш имконияти тўғрисида қарор қабул қилиш учун бўш иш ўринларига номзодлар.

4.3.3. Қонун ҳужжатларида назарда тутилган талабларга риоя қилиш, шу жумладан маълумотларни мажбурий ошкор қилиш, аудит ўтказиш, битимлар, шу жумладан манфаатдор шахслар иштирокидаги битимлар тузиш имкониятини текшириш мақсадида жамият бошқарув органларининг аъзоси бўлган ходимлар бўлмаган шахслар. ва/ёки йирик операциялар.

4.3.4. Қарама-қарши томонлар - жисмоний шахслар:

томонлардан бири жисмоний шахс бўлган шартномани тузиш ва бажариш;

ҳамкорликни янада ривожлантириш имкониятларини кўриб чиқиш.

4.3.5. Юридик шахсларнинг вакиллари - музокаралар олиб бориш, шартномалар тузиш ва бажариш учун компаниянинг контрагентлари бўлиб, улар бўйича бундай юридик шахс ходимларининг маълумотлари Компаниянинг тадбиркорлик фаолиятининг турли соҳаларида шартномани бажариш учун тақдим етилади.

4.3.6. Маълумотлари учинчи шахсларнинг манфаатларини кўзлаб қайта ишланадиган жисмоний шахслар - Маълумотлар операторлари келишувлари (маълумотлар операторларининг кўрсатмалари) асосида маълумотлар операторларининг кўрсатмаларини бажариш учун.

4.3.7. Корхона ходимларининг қариндошлари:

- Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари талабларини бажариш; қўшимча имтиёзлар бериш;

корпоратив тадбирларда иштирок етиш.

4.3.8. Бонусли содиқлик дастурлари иштирокчилари:

товарлар, давом етаётган акциялар, шахсий ҳисоб ҳолати тўғрисида маълумот бериш;

содиқлик дастури иштирокчисини аниқлаш;

- бонусларни жамғариш ва улардан фойдаланишни ҳисобга олиш тартибини таъминлаш;

Компаниянинг содиқлик дастури бўйича мажбуриятларини бажариши.

4.3.9. Мижозлар - истеъмолчилар:

товарлар/хизматлар, давом етаётган аксиялар ва махсус таклифлар ҳақида маълумот бериш;

Компания томонидан кўрсатилаётган хизматлар сифатини таҳлил қилиш ва Компаниянинг мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш;

буюртманинг ҳолати тўғрисида маълумот бериш;

тўлов евазига хизматлар кўрсатиш бўйича шартномани, шу жумладан олди-сотди шартномасини, шу жумладан Сайтда масофадан туриб тузилган шартномани бажариш;

маиший техникани ўрнатиш ва улаш бўйича хизматлар кўрсатиш, шунингдек ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича истеъмолчиларга кўрсатилган хизматларни ҳисобга олиш;

буюртма қилинган товарларни Сайтда буюртма берган мижозга етказиб бериш, товарларни қайтариш.

 

 

V. Маълумотларни қайта ишлаш тамойиллари ва шартлари

 

5.1. Маълумотларни қайта ишлашда компания қуйидаги тамойилларга амал қилади:

Маълумотларни қайта ишлаш қонуний ва адолатли асосда амалга оширилади;

Маълумотлар учинчи шахсларга ошкор етилмайди ва маълумотлар субъектининг розилигисиз тарқатилмайди, ваколатли давлат органларининг талабига биноан маълумотларни ошкор қилишни талаб қиладиган ҳоллар, суд жараёнлари бундан мустасно;

Маълумотларни қайта ишлаш (жумладан, йиғиш) олдидан аниқ қонуний мақсадларни аниқлаш;

фақат белгиланган қайта ишлаш мақсади учун зарур ва йетарли бўлган маълумотлар йиғилади;

қайта ишлаш бир-бирига мос келмайдиган мақсадларда амалга ошириладиган маълумотларни ўз ичига олган маълумотлар базаларини бирлаштиришга йўл қўйилмайди;

Маълумотларни қайта ишлаш аниқ, олдиндан белгиланган ва қонуний мақсадларга еришиш билан чекланган;

Қайта ишланган маълумотлар, агар қонун ҳужжатларида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, қайта ишлаш мақсадларига еришилгандан сўнг ёки ушбу мақсадларга еришиш зарурати йўқолган тақдирда йўқ қилиниши ёки шахсийлаштирилмаслиги керак.

5.2. Корхона субъектларнинг маълумотларини оммавий маълумотлар манбаларига киритиши мумкин, Корхона субъектнинг маълумотларини қайта ишлашга ёзма розилигини олади.

5.3. Компания ирқи, миллати, сиёсий қарашлари, диний, фалсафий ва бошқа еътиқодлари, интим ҳаёти, жамоат бирлашмаларига, шу жумладан касаба уюшмаларига аъзоликка оид маълумотларни қайта ишламайди.

5.4. Компания маълумотлар субъектининг соғлиғи ҳолати тўғрисидаги маълумотларни қуйидаги ҳолларда қайта ишлаши мумкин:

1) қонун ҳужжатларига мувофиқ;

2) ходимнинг ҳаёти, соғлиғи ёки бошқа ҳаётий манфаатларини ҳимоя қилиш ёки бошқа шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ёки бошқа ҳаётий манфаатларини ҳимоя қилиш ва маълумотлар субъектининг розилигини олиш мумкин емас;

3) ходимнинг ёки учинчи шахсларнинг ҳуқуқларини белгилаш ёки амалга ошириш, шунингдек одил судловни амалга ошириш билан боғлиқ;

4) суғуртанинг мажбурий турлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ, суғурта қонунчилигига мувофиқ.

5.5. Биометрик маълумотлар (шахснинг физиологик ва биологик хусусиятларини тавсифловчи, унинг шахсини аниқлаш мумкин бўлган ва оператор томонидан маълумотлар субъектини аниқлаш учун фойдаланиладиган маълумотлар) Компанияда қайта ишланмайди.

5.6. Компания маълумотларни трансчегаравий узатишни амалга оширмайди.

5.7. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган ҳолларда Корхона маълумотларни учинчи шахсларга (солиқ хизмати ва бошқа давлат органларига) беришга ҳақли.

5.8. Компания маълумотлар субъекти маълумотларига ишлов беришни ушбу шахслар билан тузилган шартнома асосида маълумотлар субъектининг розилиги билан учинчи шахсларга топширишга ҳақли.

5.9. Компания билан тузилган шартнома (операторнинг кўрсатмаси) асосида маълумотларни қайта ишловчи шахслар Қонунда назарда тутилган маълумотларни қайта ишлаш ва ҳимоя қилиш тамойиллари ва қоидаларига риоя қилиш мажбуриятини оладилар. Ҳар бир учинчи шахс учун шартнома Маълумотларни қайта ишлаш бўйича учинчи томон томонидан амалга ошириладиган маълумотлар билан амалга ошириладиган ҳаракатлар (операциялар) рўйхатини, қайта ишлаш мақсадларини белгилайди, бундай шахснинг махфийлигини сақлаш ва маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш мажбуриятини белгилайди. уларни қайта ишлаш, қонун ҳужжатларига мувофиқ қайта ишланган маълумотларни ҳимоя қилиш талабларини белгилайди.

5.10. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги талабларини ва унинг шартнома мажбуриятларини бажариш мақсадида Корхонада Маълумотларни қайта ишлаш автоматлаштириш воситалари ёрдамида ҳам, фойдаланмасдан ҳам амалга оширилади. Қайта ишлаш операциялари мажмуи маълумотларни тўплаш, қайд етиш, тизимлаштириш, тўплаш, сақлаш, аниқлаштириш (янгилаш, ўзгартириш), қазиб олиш, фойдаланиш, узатиш (таъминлаш, кириш), шахсийлаштириш, блокировка қилиш, ўчириш, йўқ қилишни ўз ичига олади.

5.11. Компания, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно, Маълумотлар субъектига нисбатан ҳуқуқий оқибатларга олиб келадиган ёки унинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига бошқача тарзда дахлдор бўлган қарорларни фақат Маълумотларни автоматлаштирилган қайта ишлашга асосланган ҳолда қабул қилишни тақиқлайди.

 

VI. Маълумотлар субъектларининг, шунингдек компаниянинг маълумотларни қайта ишлаш бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари

 

6.1. Маълумотлари Компания томонидан қайта ишланадиган субъект Компаниядан олиш ҳуқуқига ега:

- маълумотларни қайта ишлаш фактини ва тегишли маълумотлар субъектига тегишли маълумотларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотларни тасдиқлаш;

- маълумотларни қайта ишлашнинг қонуний асослари ва мақсадлари тўғрисидаги маълумотлар;

- Компания томонидан қўлланиладиган маълумотларни қайта ишлаш усуллари ҳақида маълумот;

- Корхонанинг номи ва жойлашган жойи тўғрисидаги маълумотлар;

- Маълумотларга кириш ҳуқуқига ега бўлган ёки Компания билан тузилган шартнома асосида ёки қонун асосида маълумотлар ошкор етилиши мумкин бўлган шахслар (Жамият ходимлари бундан мустасно) тўғрисидаги маълумотлар;

- агар қонун ҳужжатларида бундай маълумотларни тақдим етишнинг бошқача тартиби назарда тутилмаган бўлса, маълумотлар субъектига тегишли қайта ишланган маълумотларнинг рўйхати ва уларни олиш манбаси тўғрисидаги маълумотлар;

- маълумотларни қайта ишлаш шартлари, шу жумладан уларни сақлаш шартлари тўғрисидаги маълумотлар;

- маълумотлар субъекти томонидан қонунда назарда тутилган ҳуқуқларни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги маълумотлар;

- Компания номидан маълумотларни қайта ишловчи шахснинг исми (тўлиқ исми) ва манзили;

- Ўзбекистон Республикасининг қонунида ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида назарда тутилган бошқа маълумотлар;

Aгар маълумотлар тўлиқ бўлмаса, ескирган, нотўғри, ноқонуний олинган ёки қайта ишлашнинг белгиланган мақсади учун зарур бўлмаса, компаниядан ўз маълумотларини аниқлаштиришни, уларни блоклашни ёки йўқ қилишни талаб қилиш;

исталган вақтда маълумотларни қайта ишлашга розилигингизни қайтариб олинг;

Компаниянинг унинг маълумотларига нисбатан ноқонуний хатти-ҳаракатларини бартараф етишни талаб қилиш;

Компаниянинг ҳаракатлари ёки ҳаракацизлиги устидан тегишли органларга ёки судга шикоят қилиш, агар маълумотлар субъекти Компания ўз маълумотларини Қонун талабларини бузган ҳолда қайта ишламоқда ёки унинг ҳуқуқ ва еркинликларини бошқача тарзда бузади деб ҳисобласа;

ўз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, шу жумладан зарарни қоплаш ва (ёки) судда маънавий зарарни қоплаш.

6.2. Маълумотларни қайта ишлаш жараёнида компания қуйидагиларга мажбурдир:

Маълумотлар субъектига унинг илтимосига биноан унинг шахсий маълумотларига ишлов бериш тўғрисидаги маълумотларни тақдим етиши ёки маълумотлар субъекти ёки унинг вакилининг сўрови олинган кундан бошлаб ўттиз кун ичида қонуний равишда рад етиш;

Маълумотлар субъектига, агар қонун ҳужжатларига мувофиқ маълумотларни тақдим етиш мажбурий бўлса, маълумотларни тақдим етишни рад етишнинг ҳуқуқий оқибатларини тушунтириш;

Маълумотларни қайта ишлаш бошланишидан олдин (агар Маълумотлар Маълумотлар субъектидан олинмаган бўлса), Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида бошқача тартиб назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно, маълумотлар субъектига қуйидаги маълумотларни тақдим етиши шарт:

1) корхона ёки унинг вакилининг номи ёки фамилияси, исми, отасининг исми ва манзили;

2) маълумотларни қайта ишлаш мақсади ва унинг қонуний асослари;

3) Маълумотларнинг мақсадли фойдаланувчилари;

4) маълумотлар субъектларининг қонун билан белгиланган ҳуқуқлари;

5) маълумотлар манбаи.

Маълумотларга рухсатсиз ёки тасодифий киришдан, маълумотларни йўқ қилишдан, ўзгартиришдан, блоклашдан, нусхалашдан, тақдим етишдан, тарқатишдан, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлардан ҳимоя қилиш учун зарур ҳуқуқий, ташкилий ва техник чораларни кўриш ёки уларнинг қабул қилинишини таъминлаш. маълумотлар;

маълумотларни қайта ишлаш бўйича ўз сиёсатини белгиловчи ҳужжатга, амалга оширилаётган маълумотларни ҳимоя қилиш талаблари тўғрисидаги маълумотларга интернет тармоғида еълон қилиш ва Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда чекланмаган фойдаланишни таъминлаш;

маълумотлар субъйектларига ва/ёки уларнинг вакилларига бундай сўров олинган кундан бошлаб 30 кун ичида тегишли сўров юборилганда маълумотлар билан танишиш имкониятини бепул тақдим етиш;

Маълумотлар субъектига тегишли ноқонуний қайта ишланган Маълумотларни блокировка қилиш ёки уларнинг блокланишини таъминлаш (агар Маълумотларни қайта ишлаш Компания номидан иш юритувчи бошқа шахс томонидан амалга оширилган бўлса), текшириш муддати учун ариза ёки сўров олинган пайтдан бошлаб. маълумотлар субъектининг ёки унинг вакилининг ёки маълумотлар субъектининг ёки унинг вакилининг ёки шахсий маълумотлар субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ваколатли органнинг илтимосига биноан маълумотларга ноқонуний ишлов бериш аниқланганда;

маълумотлар тақдим етилган кундан бошлаб 7 иш куни ичида маълумотларни аниқлаштириш ёки уларнинг аниқланишини таъминлаш (агар Маълумотлар Компания номидан иш юритувчи бошқа шахс томонидан қайта ишланса) ва агар маълумотларнинг нотўғрилиги факти аниқланган бўлса, маълумотлар блокланишини олиб ташлаш. Маълумотлар субъекти ёки унинг вакили томонидан тақдим етилган маълумотлар асосида тасдиқланади;

Маълумотларга ноқонуний ишлов беришни тўхтатиш ёки Компания номидан иш юритувчи шахс томонидан Маълумотларга ноқонуний ишлов беришни тўхтатишни таъминлаш, агар компания томонидан ёки компания билан тузилган шартнома асосида иш юритувчи шахс томонидан Маълумотларга ноқонуний ишлов бериш аниқланган бўлса. Компания, бундай аниқланган кундан бошлаб 3 иш кунидан кўп бўлмаган муддатда;

Маълумотларни қайта ишлашни тўхтатиш ёки унинг тугатилишини таъминлаш (агар маълумотларни қайта ишлаш корхона билан тузилган шартнома бўйича бошқа шахс томонидан амалга оширилган бўлса) ва Маълумотларни йўқ қилиш ёки уларнинг йўқ қилинишини таъминлаш (агар маълумотларга ишлов бериш бошқа шахс томонидан амалга оширилса). корхона билан келишув) Маълумотларни қайта ишлаш мақсадига еришилганда, агар шартномада бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, маълумотларни қайта ишлаш мақсадига еришилган тақдирда, тараф, бенефициар ёки кафил маълумотлар субъекти ҳисобланади. ;

Маълумотларга ишлов беришни тугатиш ёки унинг тугатилишини таъминлаш ва Маълумотларни йўқ қилиш ёки Маълумотлар субъекти Маълумотларни қайта ишлашга розилигини қайтариб олган тақдирда, агар Компания Маълумотлар субъектининг розилигисиз Маълумотларни қайта ишлашга ҳақли бўлмаса, уларнинг йўқ қилинишини таъминлаш;

Шахсий маълумотлар субъектларининг маълумотларни олиш бўйича сўровларини, шунингдек ушбу сўровларга жавобан маълумотларни тақдим етиш фактларини қайд етиши керак бўлган сўровлар реестрини юритиш.

 

VII. Маълумотларни ҳимоя қилиш талаблари

 

7.1. Маълумотларга ишлов беришда Корхона маълумотларни уларга ноқонуний ва/ёки рухсатсиз киришдан, маълумотларни йўқ қилишдан, ўзгартиришдан, блоклашдан, нусхалашдан, тақдим етишдан, тарқатишдан, шунингдек, бошқа нарсалардан ҳимоя қилиш учун зарур ҳуқуқий, ташкилий ва техник чораларни кўради. Маълумотларга нисбатан ноқонуний ҳаракатлар.

7.2. Бу чоралар, хусусан:

Маълумотларга ишлов беришни ташкил етиш учун масъул шахсни ва Маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш учун масъул шахсни тайинлаш;

маълумотларни қайта ишлаш ва ҳимоя қилиш бўйича маҳаллий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш;

Маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш учун ҳуқуқий, ташкилий ва техник чораларни қўллаш:

1) шахсий маълумотларнинг ахборот тизимларида қайта ишлаш жараёнида маълумотлар хавфсизлигига таҳдидларни аниқлаш;

2) маълумотларни ҳимоя қилиш талабларини бажариш учун зарур бўлган шахсий маълумотларнинг ахборот тизимларида қайта ишлаш жараёнида маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича ташкилий-техник чора-тадбирларни қўллаш, уларнинг амалга оширилиши қонун ҳужжатлари ва Россия Федерацияси ҳукумати томонидан белгиланган маълумотлар хавфсизлиги даражасини таъминлайди. Ўзбекистон Республикаси;

3) белгиланган тартибда мувофиқликни баҳолаш тартибидан ўтган ахборот хавфсизлиги воситаларидан фойдаланиш;

4) шахсий маълумотларнинг ахборот тизимини ишга туширишдан олдин Маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича кўрилган чора-тадбирлар самарадорлигини баҳолаш;

5) агар Маълумотлар машина ташувчисида сақланган бўлса, Маълумотларнинг машина воситаларини ҳисобга олиш;

6) маълумотларга рухсатсиз кириш фактларини аниқлаш ва келажакда бундай ҳодисаларнинг олдини олиш чораларини кўриш;

7) рухсатсиз кириш натижасида ўзгартирилган ёки йўқ қилинган маълумотларни қайта тиклаш;

8) шахсий маълумотларнинг ахборот тизимида қайта ишланган маълумотларга кириш қоидаларини белгилаш, шунингдек, шахсий маълумотлар тизимидаги Маълумотлар билан амалга оширилган барча ҳаракатларни рўйхатдан ўтказиш ва ҳисобга олишни таъминлаш.

Маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар ва шахсий маълумотларнинг ахборот тизимларининг хавфсизлик даражасини назорат қилиш;

Қонун талаблари бузилган тақдирда маълумотлар субъектларига етказилиши мумкин бўлган зарарни, кўрсатилган зарар нисбатларини ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлашга қаратилган жамият томонидан кўриладиган чораларни баҳолаш;

моддий маълумотлар ташувчиларга рухсатсиз киришни истисно қилувчи ва Маълумотлар хавфсизлигини таъминлайдиган шартларга риоя қилиш;

Корхонанинг маълумотларни қайта ишлаш билан бевосита шуғулланувчи ходимларини Ўзбекистон Республикасининг “Маълумотлар тўғрисида”ги қонун ҳужжатлари қоидалари, шу жумладан, маълумотларни ҳимоя қилишга доир талаблар, маълумотларни қайта ишлаш ва ҳимоя қилиш бўйича маҳаллий норматив ҳужжатлар билан таништириш ҳамда ходимларни ўқитиш; Корхонанинг.

 

VIII. Маълумотларни қайта ишлаш шартлари (сақлаш)

 

8.1. Маълумотларни қайта ишлаш (сақлаш) шартлари Маълумотларни қайта ишлаш мақсадларидан келиб чиққан ҳолда, Маълумотлар субъекти билан тузилган шартноманинг амал қилиш муддатига, қонун талабларига, Маълумотлар операторлари номидан маълумотлар операторларининг талабларига мувофиқ белгиланади. Компания маълумотларни қайта ишлайдиган, ташкилотлар архивлари фаолиятининг асосий қоидалари, чеклаш муддати.

8.2. Қайта ишлаш (сақлаш) муддати ўтган маълумотлар, агар қонун ҳужжатларида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, йўқ қилиниши керак. Маълумотларни қайта ишлаш тугатилгандан кейин сақлашга фақат шахсийлаштиришдан кейин рухсат берилади.

 

IX. Маълумотларни қайта ишлаш масалалари бўйича тушунтиришлар олиш тартиби

 

9.1. Маълумотлари Компания томонидан қайта ишланадиган шахслар ўз Маълумотларига ишлов бериш бўйича тушунтиришларни Компанияга шахсан мурожаат қилиш орқали ёки Компаниянинг жойлашган манзили: 100000, Тошкент ш., Сергели тумани, Сергели-8а массиви, уй манзилига тегишли ёзма сўров юбориш орқали олишлари мумкин. 23-уй, 29-квартира.

9.2. Корхонага расмий сўров юборилган тақдирда, сўров матнида қуйидагилар кўрсатилиши керак:

маълумотлар субъектининг ёки унинг вакилининг фамилияси, исми, отасининг исми;

маълумотлар субъектининг ёки унинг вакилининг шахсини тасдиқловчи асосий ҳужжатнинг рақами, кўрсатилган ҳужжатнинг берилган санаси ва уни берган орган тўғрисидаги маълумотлар;

маълумотлар субъектининг корхона билан алоқалари борлигини тасдиқловчи маълумотлар;

корхона томонидан сўровга жавоб юбориш учун қайта алоқа учун маълумот;

маълумотлар субъектининг (ёки унинг вакилининг) имзоси. Aгар сўров електрон шаклда юборилган бўлса, у ҳолда у Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ електрон ҳужжат шаклида расмийлаштирилиши ва електрон имзо билан имзоланиши керак.

 

X. Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда корхона томонидан тўпланган маълумотларни қайта ишлаш ва ҳимоя қилиш хусусиятлари

 

10.1. Компания Сайт фойдаланувчиларидан олинган маълумотларни, шу жумладан https://olcha.uz ресурсидан бўш иш ўринларига номзодлар маълумотларини қайта ишлайди ва ҳимоя қилади. (кейинги ўринларда биргаликда Веб-сайт деб юритилади), шунингдек, [email protected] билан тугайдиган Корхонанинг корпоратив почта манзилларига кирувчи.

10.2. Маълумотларни тўплаш Компания Интернетдан фойдаланган ҳолда маълумотларни олишнинг иккита асосий усули мавжуд:

10.2.1. Сайтдаги тегишли шаклларни тўлдириш ва електрон почта хабарларини юбориш йўли билан субъектлар томонидан маълумотларни (шу жумладан фамилияси, исми, лавозими, иш жойи, лавозими, алоқа телефони, електрон почта манзили, манзили ва бошқалар) тақдим етиш. Компаниянинг корпоратив манзилларига.

10.2.2. Aвтоматик равишда тўпланган маълумотлар Компания шахсий маълумотлар бўлмаган маълумотларни тўплаши ва қайта ишлаши мумкин:

фойдаланишда Компания мижозларига долзарб маълумотларни тақдим етиш учун Компания томонидан сотилган ва сотувга қўйилган товарлар бўйича Сайт фойдаланувчилари томонидан киритилган қидирув сўровлари асосида Сайтдаги фойдаланувчиларнинг манфаатлари тўғрисидаги маълумотлар. Сайт, шунингдек, Сайтнинг қайси бўлимлари ва маҳсулотлар Компания мижозлари орасида енг кўп талабга ега еканлиги ҳақидаги маълумотларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш;

Сайт бўлимларидан фойдаланиш бўйича мижозлар статистикасини умумлаштириш ва яратиш мақсадида сайт фойдаланувчиларининг қидирув сўровларини қайта ишлаш ва сақлаш. Компания фойдаланувчининг Сайт билан ўзаро алоқаси, електрон почта ёзишмалари ва ҳоказолар жараёнида олинган маълум турдаги маълумотларни автоматик равишда олади. Гап веб-протоколлар, cоокие-файллар, веб-маркалар каби технологиялар ва хизматлар, шунингдек, дастур ва воситалар ҳақида бормоқда. бу учинчи томон. томонлар.

Cookie - бу веб-сайтга ҳар сафар ташриф буюрганингизда автоматик равишда компютерингизнинг қаттиқ дискига жойлаштириладиган маълумотларнинг бир қисми. Шундай қилиб, cоокие веб-сайт учун ноёб браузер идентификаторидир. Cookie - файллар маълумотларни серверда сақлаш имконини беради ва интернетда осонроқ ҳаракатланишга ёрдам беради, шунингдек, сайтни таҳлил қилиш ва натижаларни баҳолаш имконини беради. Кўпгина веб-браузерлар cоокие-файлларга рухсат беради, лекин сиз cоокие-файлларни рад етиш ёки уларнинг йўлини кузатиш учун созламаларингизни ўзгартиришингиз мумкин. Шу билан бирга, браузерда cоокие файллари ўчирилган бўлса, баъзи манбалар тўғри ишламаслиги мумкин.

Веб белгилари. Баъзи веб-саҳифаларда ёки електрон почта хабарларида Компания Интернетда кенг тарқалган "веб теглаш" технологиясидан (шунингдек, "теглар" ёки "аниқ ГИФ технологияси" сифатида ҳам танилган) фойдаланиши мумкин. Веб-теглаш веб-сайтларнинг ишлашини таҳлил қилишга ёрдам беради, масалан, сайтга ташриф буюрувчилар сонини ёки сайт саҳифасидаги асосий позицияларга қилинган "кликлар" сонини ўлчаш. Шу билан бирга, веб-теглар, cоокие-файллар ва бошқа мониторинг технологиялари Маълумотларни автоматик равишда олишга имкон бермайди. Aгар Сайт фойдаланувчиси ўз ихтиёрига кўра, масалан, фикр-мулоҳаза шаклини тўлдиришда ёки електрон почта хабарини юборишда ўз маълумотларини тақдим еца, шундан кейингина веб-сайтлардан фойдаланиш қулайлиги учун жараёнлар автоматик равишда батафсил маълумотларни тўплайди ва/ёки фойдаланувчиларнинг ўзаро таъсирини яхшилаш учун.

10.3. Маълумотлардан фойдаланиш Корхона тақдим етилган маълумотлардан уларни тўплашнинг белгиланган мақсадларига мувофиқ, агар Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқ бундай розилик зарур бўлса, маълумотлар субъектининг розилиги билан фойдаланишга ҳақли. маълумотлар соҳасида.

Умумлаштирилган ва шахсийлаштирилган шаклда олинган маълумотлардан Компания томонидан сотиладиган товарлар ва хизматлар харидорларининг еҳтиёжларини яхшироқ тушуниш ва хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш учун фойдаланиш мумкин.

10.4. Маълумотларни узатиш Компания маълумотларни қайта ишлашни учинчи шахсларга фақат маълумотлар субъектининг розилиги билан топшириши мумкин.

Маълумотлар учинчи шахсларга қуйидаги ҳолларда ҳам берилиши мумкин:

а) қонунлар, суд қарорлари ва бошқаларга мувофиқ ваколатли давлат органларининг қонуний сўровларига жавоб сифатида.

б) агар маълумотлар субъектининг олдиндан розилиги олинмаса, маълумотлар маркетинг, тижорат ва бошқа шунга ўхшаш мақсадлар учун учинчи шахсларга берилиши мумкин емас.

10.5. Сайтда Сайт фойдаланувчилари учун фойдали ва қизиқарли маълумотларни ўз ичига олиши мумкин бўлган бошқа веб-ресурсларга ҳаволалар, жумладан: http://www.olcha.uz каби ресурсларга ҳаволалар мавжуд. Бироқ, ушбу Сиёсат бошқа бундай сайтларга тааллуқли емас. Бошқа сайтларга ҳаволалар бўлган фойдаланувчиларга бундай сайтларда жойлаштирилган Маълумотларни қайта ишлаш қоидалари билан танишиш тавсия етилади.

10.6. Сайт фойдаланувчиси исталган вақтда http://www.olcha.uz електрон почта манзилига електрон хабар юбориш ёки ушбу манзилга ёзма билдиришнома юбориш орқали Маълумотларни қайта ишлашга розилигини қайтариб олиши мумкин. Компания: 100000, Тошкент ш., Сергели тумани, “Сергели-8а” массиви, 23-уй, 29-квар. қонун ҳужжатларига мувофиқ қайта ишлаш давом еттирилиши мумкин бўлган ҳолатлар

 

XI. Якуний қоидалар

 

11.1. Ушбу Сиёсат Компаниянинг маҳаллий норматив ҳужжати ҳисобланади.

11.2. Ушбу сиёсат оммавийдир. Ушбу Сиёсатнинг умумий мавжудлиги Компаниянинг веб-сайтида еълон қилиниши билан таъминланади.

11.3. Ушбу Сиёсат қуйидаги ҳолларда қайта кўриб чиқилиши мумкин:

Ўзбекистон Республикасининг шахсий маълумотларни қайта ишлаш ва ҳимоя қилиш соҳасидаги қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилганда;

ваколатли давлат органларидан Сиёсат доирасига таъсир етувчи номувофиқликларни бартараф етиш юзасидан кўрсатмалар олинган ҳолларда;

Корхона раҳбариятининг қарори билан;

Маълумотларни қайта ишлаш мақсадлари ва шартларини ўзгартирганда;

ташкилий тузилмани, ахборот ва/ёки телекоммуникация тизимларининг тузилишини ўзгартиришда (ёки янгиларини жорий етишда);

маълумотларни қайта ишлаш ва ҳимоя қилишнинг янги технологияларини қўллашда (жумладан, узатиш, сақлаш);

Компания фаолияти билан боғлиқ маълумотларни қайта ишлаш жараёнини ўзгартириш зарурати туғилганда.

11.4. Мазкур Сиёсат қоидаларига риоя қилинмаган тақдирда Компания ва унинг ходимлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ жавобгар бўладилар.

11.5. Ушбу Сиёсат талабларининг бажарилишини назорат қилиш Компания маълумотларига ишлов беришни ташкил етиш, шунингдек шахсий маълумотларнинг хавфсизлиги учун масъул шахслар томонидан амалга оширилади.