Категориялар
0

Саватча

Маҳсулот йўқ

Саватча

Саватчада маҳсулот йўқ

Жами 0 маҳсулотларнинг умумий
қиймати:

0
сўм

Саватчага ўтиш

Оммавий оферта

 

 «Olcha.uz» - интернет дўкони оммавий офертаси

 

Мазкур Оммавий Оферта (кейинги ўринларда — Шартнома) «OLCHA SAVDO» оилавий корхонасининг (кейинги ўринларда — ОК) у билан мазкур шартномада келтирилган шартлар асосида маҳсулотга доир олди-сотди шартномасини тузиш лаёқати ва зарур ваколатларга эга бўлган ҳар қандай жисмоний ёки юридик шахсларга йўналтирилган расмий таклифи ҳисобланади ва шартномага тегишли барча муҳим шартларни ўз ичига олади.


I. ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАР

 1.1. Ушбу Оферта Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ҳамда "Электрон тижорат тўғрисида"ги, "Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида"ги қонунлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга асосан ишлаб чиқилган бўлиб, «OLCHA SAVDO» оилавий корхонасига тегишли https://olcha.uz интернет манзилида жойлашган интернет-дўконда тақдим этилган Товарларни (ишлар, хизматлар) электрон шаклда реализация қилиш тартибини белгилайди.

1.2. Электрон тижорат шаклида амалга ошириладиган улгуржи ва чакана савдо Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 26 ноябрдаги “Юридик ва жисмоний шахсларни рўйхатдан ўтказиш ҳамда улар томонидан савдо фаолияти амалга оширилишини тартибга солиш чора-тадбирлар тўғрисида”ги 407–сонли, 2003 йил               13 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида чакана савдо Қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 75-сонли ҳамда 2016 йил 02 июндаги “Электрон тижоратда битимларни амалга ошириш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги             185-сонли қарорлари билан тасдиқланган Низом ва Қоидаларига асосан тартибга солинади.

1.3. Истеъмолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилишга доир масалалар Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 26.04.1996 йил 221-I-сонли «Истеъмолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисидаги» Қонуни ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида тартибга солинади.

II. АТАМАЛАР ТАЪРИФИ

2.1. Мазкур офертада, агар контекстда бошқа маъно-мазмун талаб этилмаса, шартномада келтирилган атамалар қуйидаги маъноларни англатади ҳамда ушбу шартноманинг ажралмас қисмини ташкил қилади:

Акцепт — ҳуқуқий оқибатлар келтириб чиқарувчи таклифда кўрсатилган шартларда шартнома тузишга таклиф (оферта)га розилик.

Интернет-дўкон сайтида Товарга буюртма бериш https://olcha.uz интернет манзили бўйича жойлашган «OLCHA SAVDO» ОКнинг интернет-дўконига қарашли сайтда ёки (71) 202-202-1 телефон рақами орқали Товарни сотиб олиш сўровини расмийлаштириш жараёнида Сотиб олувчи томонидан сотувга чиқарилган Товар ассортименти орасидан кўрсатилган позициялар.

Интернет-дўконhttps://olcha.uz интернет манзили бўйича жойлашган сотувчи «OLCHA SAVDO» ОКнинг расмий Интернет-дўкони.

Оферта — бир шахсга, бир нечта аниқ шахсларга ёки шахсларнинг номуайян доирасига йўналтирилган, ундан таклиф билдираётган шахснинг (оферентнинг) иродаси ифода этилган ҳамда таклифда кўрсатилган шартларда шартнома тузишга жавоб қайтарган (акцерт қилган) шахслар билан шартнома тузиш.

Сотувчи— «OLCHA SAVDO» оилавий корхонасининг чакана савдо интернет-дўкони.

Сотиб олувчи — амалдаги шартнома шартлари асосида акцептни қабул қилган пировард истеъмол ва ўзининг хўжалик эҳтиёжлари учун ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда Товарларни (ишларни, хизматларни) сотиб олувчи жисмоний шахс (Ўзбекистон Республикасининг резидентлари ва норезидентлари).

Товар — томонлар келишувининг объекти, https://olcha.uz интернет манзили бўйича жойлашган “OLCHA SAVDO» ОКнинг расмий интернет-дўконида тақдим этилган ассортимент рўйхати.

Электрон тижорат иштирокчиси — электрон тижоратда Товарларни (ишларни, хизматларни) сотувчи ёки уларнинг Сотиб олувчиси бўлган жисмоний шахс.

III. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

3.1. Интернет-дўкон сайтида тақдим этилган Товарга буюртма бериш орқали Сотиб олувчи жорий офертанинг барча шартларига ўз розилигини билдиради ва Оферентнинг шартномасида кўрсатилган шартларнинг қабул қилинганлигини бевосита ифодалайди.

3.2. Интернет-дўкон сайти маъмурияти Сотиб олувчини олдиндан огоҳлантирмаган ҳолда офертага ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эгадир. Бундай ҳолатда амалдаги Офертага ўзгартириш киритилган ҳамда эълон қилинган санадан бошлаб 10 календар кун ўтгандан кейин кучга киради.

3.3. Офертанинг амал қилиш муддати чегараланмаган (агар интернет-дўкон сайтида бошқача тартиблар келтирилмаган бўлса).

3.4. Сотувчи Сотиб олувчига Товар ҳақидаги тўлиқ ва ишончли ахборотни, жумладан, маҳсулотга тегишли асосий истеъмол хусусиятлари, ишлаб чиқариш жойи, шунингдек, кафолат муддати ва яроқлилилк муддати ҳақидаги маълумотларни https://olcha.uz интернет манзили бўйича «OLCHA SAVDO» ОКнинг интернет-дўконига қарашли сайтида тақдим қилади.


IV.ТОВАР НАРХИ

4.1. Ҳар бир Товарнинг нархи https://olcha.uz интернет-манзилида жойлашган интернет-дўкон сайтида кўрсатилган.

4.2. Товар нархи бир томонлама тартибда ўрнатилади ва интернет-дўкон саҳифаларида кўрсатилади.

4.3. Товар нархи Ўзбекистон Республиканинг миллий валютаси – сўмда кўрсатилади.

4.4.  Аниқ турдаги Товарга шартнома тузиш ҳақидаги таклиф Сотувчида товарнинг мавжудлик муддати давомида амал қилади. Товарнинг Сотувчи интернет сайтида жойлаштирилганлиги унинг мавжуд эканлиги кафолати саналмайди. Маълум бир Товарларга Сотиб олувчилар томонидан           100 % олдиндан тўлов шарти билан талабномалар қабул қилинса ва шу билан бирга ушбу Товар Сотувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра сотувда бўлмаса, Сотиб олувчига қуйидаги учта вариантдан (шарт) бири таклиф этилади:

- Олдиндан тўланган пулни тўлиқ қайтариш;

- Янги етказиб бериш муддатлари билан янги оферта;

- Сотиб олувчи томонидан 100 % олдиндан тўланган сумма миқдоридан келиб чиқиб, қўшимча тўлов ёки пулнинг маълум қисмини қайтариш орқали Товарнинг сотувда мавжуд бошқа ассортиментини танлаш.

4.5. Сотувчи бир томонлама тартибда ҳар қандай Товар позицияси учун нархларни ўзгартириш ҳуқуқига эга. Янги (ўзгартирилган) Товар нархлари сайта расман эълон қилинган кундан бошлаб кучга киради.

4.6. Сотиб олувчи томонидан тўлов амалга оширилган Товар нархини сотувчи ўзгартира олмайди.

4.7. Сотиб олувчи томонидан буюртма берилган товар нархи ўзгарган тақдирда Сотувчи тегишли нарх ўзгаришлари хусусида 24 соат ичида Сотиб олувчига маълумот бериши шарт. Бундай ҳолатда Сотиб олувчи буюртмани тасдиқлаши ёки бекор қилиш ҳуқуқи мавжуд.

4.8. Сотиб олувчининг Товар нархини тўлаш бўйича мажбуриятлари Сотувчининг ҳисоб рақамига 100% олдиндан тўлов амалга оширилган тақдирда тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

4.9. Сотувчи Товар етказиб бериш нархини Интернет-дўкон сайтида ёки Оператор орқали буюртма расмийлаштириш жараёнида маълум қилади.

4.10. Сотувчи ва Сотиб олувчи ўртасида Товар учун ҳисоб-китоблар Интернет-дўкон сайтида белгиланган шаклда амалга оширилади.

V. ШАРТНОМАНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИ 

5.1. Ушбу шартноманинг матни очиқ оферта ҳисобланади (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 369-моддаси 2-қисми ва 426-моддасига асосан).

5.2. Сотиб олувчи томонидан мазкур оферта шартларига розилик билдириш асосида тузиладиган шартнома - Сотиб олувчи ҳеч қандай истиснолар ва шартлар асосида қўшиладиган бирлаштирув шартномаси ҳисобланади.

5.3. Сайтда график тасвир-намуналари кўринишида тақдим этилган Товарлар интернет-дўконининг хусусий мулки ҳисобланади.

5.4. Мониторларнинг турли техник хусусиятлари туфайли Товарнинг ранги сайтда келтирилган тасвирдагидан фарқланиши мумкин.

5.6. Сотиб олувчи сўровига асосан интернет-дўкон менежери (телефон ёки электрон почта орқали) Сотиб олувчи учун зарурий ва субъектив нигоҳда етарли ҳисобланган маълумотни Товар харидига доир қарор қабул қилиниши учун тақдим этишга мажбурдир.

5.7. Сотиб олувчи томонидан Товарга буюртма берилиши унинг мазкур Шартнома талабларига сўзсиз равишда розилигини англатади.

5.8. Интернет-дўконидан муайян Товарни сотиб олган (буюртмани расмийлаштирган) Сотиб олувчи ушбу шартнома доирасида Сотувчи билан савдо муносабатларига киришган шахс сифатида баҳоланади.

VI. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

 6.1. Сотувчининг мажбуриятлари:

6.1.1. Шартнома тузилганидан сўнг Сотиб олувчи олдидаги барча мажбуриятларни шартномада келтирилган шартлар ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ тўлиқ бажарилишини таъминлаш;

6.1.2. Амалдаги қонунчиликка биноан Сотиб олувчининг шахсий маълумотларини қайта ишлаш ва уларнинг махфийлигини таъминлаш;

6.1.3. Сотиб олувчига интернет-дўкон сайтида (https://olcha.uz) келтирилган телефон рақамлари орқали текин консультациялар олиш имкониятини яратиш; Консультациялар ҳажми буюртмани бажариш ва Товар характеристикалари билан боғлиқ масалалар юзасидан конкрет саволлар билан чегараланади.

6.1.4. Маълумотга рухсатсиз кириш уринишларини бартараф қилиш ва/ёки унинг буюртмаларни бажаришга алоқадор бўлмаган шахсларга берилишининг олдини олиш, бундай ҳолатларни ўз вақтида аниқлаш ва тўхтатиш.

6.2. Сотувчининг ҳуқуқлари:

6.2.1. Шартномани, Товар ва унга алоқадор хизмат тарифларига белгиланган нархларни, тўлов ҳамда Товарни етказиб бериш муддатлари ва усулларини бир томонлама тартибда, https://olcha.uz интернет-манзилида жойлашган интернет-дўкон саҳифаларида жойлаш орқали ўзгартириш;

6.2.2. Сайт саҳифаларида жойлаштирилган ўзгартиришлар Офертада белгиланган шартларда ва муддатларда кучга кирган ва Сотиб олувчига етказилган деб ҳисобланади;

6.2.3. Сотиб олувчи билан телефон мулоқотини ёзиб олиш;

6.2.4. Сотиб олувчи билан олдиндан келишмаган тартибда шартномани бажариш бўйича ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини учинчи шахсларга ўтказиш;

6.2.5. Информацион ҳамкорларга электрон ҳужжатлар ва электрон хабарларни сақлаш учун узатиш;

6.2.6. Ушбу шартноманинг ХI бўлимида кўрсатилган ҳолатлар юзага келган тақдирда шартномада бщйича мажбуриятларни бажармаслик, шунингдек, ушбу шартноманинг            4.4 бандида белгиланган тартибда мажбуриятларни бажаришга оид шартларнинг ўзгариши.

6.2.7. Бирон бир узрли сабабсиз Сотиб олувчи буюртма берилган Товарни нархини тўлаш ва буюртма берилган келишилган муддатда белгиланган жойга Сотувчи ёки учинчи шахс томонидан (Товар етказиб бериш бўйича Сотиб олувчи билан транспорт-экспедиторлик хизматлари кўрсатувчи юридик шахс) етказилган Товарни қабул қилиб олишдан ёки буюртма берилган ва олдиндан нархи тўланган келишилган муддатда белгиланган жойга Сотувчи ёки учинчи шахс томонидан (Товар етказиб бериш бўйича Сотиб олувчи билан транспорт-экспедиторлик хизматлари кўрсатувчи юридик шахс) етказилган Товарни қабул қилиб олишдан бўйин товласа Сотувчи шартномани бир томонлама бекор қилишга ва Сотиб олувчидан етказилган зарарни қоплашни талаб қилиши ёки ўзаро келишилган янги муддатларда Товар етказиб бериш учун тўловларни амалга ошириш орқали Сотиб олувчи томонидан тўлов амалга оширилган Товарни қабул қилиб олиши ёки Товар учун тўловни амалга ошириши муддатига қадар Товарни ушлаб туриш ҳуқуқига эга бўлади.

6.2.8. Агар Сотиб олувчи муқаддам буюртма берган ҳамда Товарни қабул қилмаган, Товар учун тўловларни амалга оширмаган бўлса ёки Сотиб олувчи тақдим қилган маълумотларнинг ҳаққонийлигига шубҳа келтириб чиқарувчи ҳолатлар аниқлаган тақдирда, Сотувчи сабаблар хусусида тушунтириш бермаган ҳолда буюртмани қабул қилишдан бош тортиши ҳуқуқига эга.

6.2.9. Буюртмани қабул қилиш жараёнида Сотиб олувчи томонидан тақдим қилинган маълумотлар ҳақиқатга мос эмаслиги ёки маълумотлар тўлиқ тақдим қилинмаганлиги аниқланса, шунингдек таҳқирловчи ҳақоратомуз хатти-ҳаракатлар содир этилган тақдирда  Сотувчи вақтинчалик ёки доимий асосда Сотиб олувчининг буюртмаларини қабул қилишдан бош тортиш ҳуқуқига эга.

 

6.3. Сотиб олувчининг мажбуриятлари:

6.3.1. Шартномани тузиш олдидан ундаги маълумотлар ва шартлар, сотувчи томонидан интернет-дўконда келтирилган Товар нархлари, шунингдек, https://olcha.uz интернет манзили бўйича жойлашган интернет-дўкон саҳифаларида келтирилган бошқа шартлар билан танишиб чиқиши;

6.3.2. Сотувчи ўз мажбуриятларини бажариши учун мазкур офертанинг 7.2. бандида кўрсатилган тартибда Сотиб олувчи уни мижоз сифатида аниқлашга ёрдам берадиган ва маҳсулотни етказиб бериш хизматидан фойдаланилган тақдирда бунинг учун керакли барча маълумотларни сотувчига тақдим этиши;

6.3.3. Мазкур Шартнома доирасида буюртма берилган Товар ва уни етказиб бериш хизмати учун тўловни амалга ошириши;

6.3.4. Турли баҳсли ҳолатларни олдини олиш учун буюртмани расмийлаштириш вақтида сотувчи томонидан унинг сайтида келтирилган маълумотлар билан танишиб чиқиши;

6.3.5. Интернет-сайт орқали буюртма берилган Товардан тадбиркорлик мақсадларида фойдаланмаслиги.

6.3.6. Буюртма берилган ўзаро муқаддам келишилган жойга етказиб берилган Товар тўловини амалга ошириш ва Товарни Сотувчи ёки учинчи шахсдан (Товар етказиб бериш бўйича Сотиб олувчи билан транспорт-экспедиторлик хизматлари кўрсатувчи юридик шахс)  қабул қилиш. 

VII. БУЮРТМАНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ

7.1. Товарга Сотиб олувчи томонидан хизматнинг https://olcha.uz интернет манзилида жойлашган сайти ёки (71) 202-202-1 телефон рақами ёрдамида оператор орқали буюртма берилади. Сотиб олувчи танлаган маҳсулот сотувда мавжудлиги ва бошқа маълумотларни Olcha.uz операторларига қўнғироқ қилиб аниқлашитириши лозим.

7.2. Интернет-дўкон сайтида рўйхатдан ўтиш вақтида Сотиб олувчи қуйидаги маълумотларни тақдим қилиши лозимдир:

7.2.1. Сотиб олувчи ёки у томондан кўрсатилган шахснинг (олувчининг) фамилияси, исми, отасининг исми:

7.2.2. Товар етказиб бериладиган манзил (агар Товар Сотиб олувчи манзилигача етказиб берилса);

7.2.3. Электрон почта манзили;

7.2.4. Боғланиш учун телефон рақами.

7.3. Сотиб олувчи томонидан танланган Товарнинг номи, миқдори, ассортименти, артикули ва нархи интернет-дўкондаги Сотиб олувчи саватчасида кўрсатилади.

7.4. Агар сотувчига қўшимча маълумотлар керак бўлса, у Сотиб олувчидан мазкур маълумотларни сўраш ҳуқуқига эгадир. Агар Сотиб олувчи сотувчи сўраган маълумотларни тақдим қилмаса, у ҳолда сотувчи Сотиб олувчи танлаган Товар учун масъул бўлмайди.

7.5. Сотиб олувчи интернет-дўконнинг сайтида ёки буюртмани оператор орқали расмийлаштириш вақтида керакли маълумотларни рўйхатга олиш шаклига киритиш билан мазкур офертанинг шартларини қабул қилган деб ҳисобаланади. Оператор орқали буюртма расмийлаштирилган тақдирда Сотиб олувчи ҳақидаги тафсилотлар сотувчининг маълумотлар базасига киритилади. Танланган Товарга буюртмани тасдиқлаш орқали Сотиб олувчи ушбу офертанинг 7.2-бандида келтирилган тартибда зарурий маълумотларни тақдим қилади.

7.6. Сотувчи буюртмани расмийлаштириш пайтида Сотиб олувчи томонидан тақдим этилган маълумотларнинг мазмуни ва аниқлигига жавоб бермайди.

7.7. Сотиб олувчи буюртмани расмийлаштириш пайтида тақдим қилинган маълумотларнинг аниқлигига жавоб беради.

7.8. Буюртма расмийлаштирилган вақтдан эътиборан Сотиб олувчи ва сотувчи ўртасида дистанцион шаклда тузилган олди-сотди шартномаси тузилган деб ҳисобланади.

VIII. ТОВАРНИ ЕТКАЗИШ ВА ТОПШИРИШ

8.1. Сотувчи интернет-дўкон сайтидаги “Етказиш тури”да келтирилган хизматлардан бири орқали Сотиб олувчига Товарни етказиб беради.

8.2. Агар олди-сотди шартномаси дистанцион усулда Товарни Сотиб олувчига етказиб бериш шарти билан тузилган бўлса, сотувчи шартномада белгиланган муддатда Товарни Сотиб олувчи томонидан кўрсатилган манзилга етказиб беришга мажбурдир. Бироқ, Сотиб олувчи Товарни етказиб бериш манзилини кўрсатмаган тақдирда, Сотувчи Сотиб олувчини хабардор қилган ҳолда Товарни унинг яшаш жойи ёки рўйхатга олинган манзилига етказиб беради.

8.3. Етказиб бериш манзилини Сотиб олувчи Товарни сотиб олиш учун буюртмани «Етказиш усули»да расмийлаштириш пайтида кўрсатиб ўтади.

8.4. Товарни Сотиб олувчига етказиб бериш муддати буюртмани қайта ишлаш ва етказиб бериш муддатларидан таркиб топади.

8.5. Сотувчи етказиб бериш хизмати нархини интернет-дўкон сайтида ёки буюртмани оператор ёрдамида расмийлаштириш вақтида кўрсатиб ўтади.

8.6. Ушбу шартномада келтирилган шартларга биноан сотувчи Товарни сотади, Сотиб олувчи эса тўловларни амалга ошириб, маҳсулотни қабул қилиб олади. Буюртма қилинган Товарлар учун мулк ҳуқуқи Товар етказилган ва унинг учун тўлов тўлиқ амалга оширилган вақтдан бошлаб Сотиб олувчига ўтади. Товар Сотиб олувчига етказиб берилгандан кейин тасодифий/беҳос йўқотиш ёки Товарнинг зарарланиши билан боғлиқ хавфлар Сотиб олувчи зиммасига ўтади. 

IХ. ТОВАРНИ ҚАЙТАРИШ ВА АЛМАШТИРИШ

9.1. Зарур сифатдаги Товарлар:

9.1.1. Сотиб олувчи харид кунидан бошлаб ўн кун ичида сифат талабларига жавоб берадиган озиқ-овқат маҳсулотларига тегишли бўлмаган товарни сотиб олинган жойдан айнан сотувчидаги ўхшаш товарга алмаштириш, бундай товар бўлмаганда, пул компенсациясини олиш ҳуқуқига эга.

9.1.2 Товарни алмаштириш ёки қайтариш ҳақида Сотиб олувчининг талаблари қуйидаги ҳолатларда қондирилади:

- товар истеъмол қилинмаган бўлса;

- унинг товар кўриниши, истеъмол хусусиятлари, тамғаси, ёрлиқлари сақланган бўлса;

- кўрсатилган товарни харид факти ва шартларини тасдиқловчи ҳужжат (товар ёки касса чеки) мавжуд бўлса.

9.1.3  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 13.02.2003 йилдаги 75-сонли Қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси чакана савдо Қоидалари 1-Иловасида келтириб зтилган қуйидаги товарлар қайтарилмайди (қайтиб олинмайди):

 1. Уй шароитларида касалликларни профилактика қилиш ва даволаш учун товарлар (металл, резина, тўқимачилик ва бошқа материаллардан тайёрланган санитария ва гигиена буюмлари, тиббий буюмлар, приборлар ва аппаратлар, оғиз бўшлиғи гигиенаси воситалари, кўзойнак линзалари, болаларни парвариш қилиш буюмлари, дори воситалари.
 2. Шахсий гигиена буюмлари (тиш чўткалари, тароқлар, соч тўғноғичлар, соч бигудилари, улама сочлар, шиньонлар ва бошқа шу каби товарлар.
 3. Атторлик-пардоз товарлари.
 4. Тўқимачилик товарлари (ип-газлама, зиғир толали, ипак, жун ва синтетик газламалар, газлама тусидаги нотўқима материаллардан тайёрланган товарлар — ленталар, жияклар, тўрлар ва бошқалар); кабель маҳсулотлари (симлар, шнурлар, кабеллар); қурилиш ва пардозлаш материаллари (линолеум, плёнка, гилам қопламалар ва бошқалар) ҳамда метрлаб сотиладиган бошқа товарлар.
 5. Тикувчилик ва трикотаж буюмлари (тикувчилик буюмлари ва трикотаж ички кийимлар, пайпоқ ва қўлқоп буюмлари).
 6. Полимер материаллардан тайёрланган, озиқ-овқат материаллари билан боғлиқ бўлган, шу жумладан бир марта фойдаланиладиган буюм ва материаллар (ошхона ва кухня идиш-товоқлари ва анжомлари, озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш ва ташиш учун идишлар ва ўров материаллари).
 7. Маиший кимё товарлари, пестицидлар ва агрохимикатлар.
 8. Мебель (мебель гарнитурлари ва тўпламлари).
 9. Қимматбаҳо тошлардан фойдаланган ҳолда қимматбаҳо металлардан тайёрланган, ярим қимматбаҳо ва синтетик тошлардан фойдаланган ҳолда қимматбаҳо металлардан тайёрланган буюмлар, силлиқланган қимматбаҳо тошлар.
 10. Автомобиллар ва мотовелотоварлар, уларга тиркамалар ва номерли агрегатлар; қишлоқ хўжалиги ишлари учун кичик механизация кўчма воситалари; сайр қилиш қайиқлари ва бошқа маиший сузиш воситалари.
 11. Кафолат муддатлари белгиланган техник жиҳатдан мураккаб маиший товарлар (металл қирқувчи ва ёғочга ишлов берувчи маиший дастгоҳлар; маиший электр машиналари ва маиший электр приборлари; маиший радиоэлектрон аппарат; маиший ҳисоблаш ва кўпайтириш техникаси; фото ва киноаппаратлар; телефон аппаратлари ва факсимиль аппарати; электр мусиқа асбоблари; электрон ўйинчоқлар).
 12. Ҳайвонлар ва ўсимликлар.

9.1.4. Товарни қайтариш сотувчининг «Етказиш хизмати» орқали амалга оширилиб, бунинг учун қуйидагилар талаб этилади:

- интернет-дўконнинг «Контактлар»да кўрсатилган телефонларига қўнғироқ қилиш;

«Қайтариш аризаси»ни чоп этиш ва тўлдириш;

- аризага буюртманинг касса ёки Товар чекини илова қилиш.

9.2. Зарур сифатга эга бўлмаган Товарлар:

9.2.1. Камчилиги бор товар унинг камчилиги кафолат муддати ёки товарнинг яроқлилик муддати ичида ёки муддат белгиланмаган товар бўйича олти ой ичида аниқланган ҳолатда Сотиб олувчи қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

- товар камчилининг бепул тузатилиши ёки Сотиб олувчи ва учинчи тараф томонидан камчиликларни бартараф қилиш учун кетган харажатларни қоплаш;

- харид нархининг мос равишда камайтирилиши;

Истеъмолчининг талаблари касса ёки товар чеки тақдим этилганда, кафолат муддатлари ўрнатилган товарлар бўйича эса расмийлаштирилган техник паспорт ёки бошқа унинг ўрнини босувчи ҳужжат тақдим қилинган тақдирда кўриб чиқилади.

9.2.2 Лозим сифатда бўлмаган товарларни қайтариш жараёни қуйидагича амалга оширилади:

- Сотиб олувчи томонидан қайтариладиган товар айнан қайси камчиликка эга эканлиги кўрсатилиши керак бўлган Товарни қайтариш аризасини бериш орқали;

- Ариза қабул қилингач, Товар унинг камчиликларини пайдо бўлиш сабабларини аниқлаш учун Товарнинг маълум тури техник текширувини амалга оширишга масъул сервис хизматлари кўрсатиш бўйича техник хизмат кўрсатиш текширувига юборилади.

- Сервис хизматлари кўрсатиш бўйича ваколатли техник хизмат кўрсатиш текшируви натижаларига кўра Товарнинг камчиликлари сабаблари ҳақида хулоса тузилади.

- Кафолат муддати вақтида Товар камчиликларига завод браки (нуқсон) сабаблиги аниқланса, товар алмаштирилади, камчиликни техник бартараф қилиш имконияти мавжуд бўлса, камчилик бепул тўғрилаб берилади.

9.2.3 Камчиликли товарларни алмаштириш тартиби:

- 7 кун ичида (завод бракининг аниқ белгилари бўлса)

- 20 кун ичида (қўшимча текширувга зарурият бўлса)

- 1 ой ичида (шунга ўхшаш товар мавжуд бўлмаганда)

2 ой ичида (олис ҳудудга етказиб беришда).

9.2.4 Товар камчиликларини бартараф қилиш тартиби:

- 20 кун давомида (сервис хизматлари кўрсатиш бўйича техник хизмат томонидан тўлиқ текширувдан кейин).

9.2.5 Кафолат муддати тугагач, шикоятлар ишлаб чиқарувчига хизмат кўрсатиш муддати давомида тақдим этилади.

Х. ТЎЛОВ ТУРЛАРИ 

10.1. Сотиб олувчи тўловни қуйидаги усуллар ёрдамида амалга ошириши мумкин:

- нақд пул;

- банк пластик картаси;

- https://olcha.uz интернет-манзилда кўрсатилган тўлов тизимлари;

- пул ўтказиш (юридик шахслар учун) орқали.

10.2. Тўлов усуллари тўғрисидаги батафсил маълумот интернет-сайтнинг «Тўлов усуллари»да келтирилган.

XI. ФОРС-МАЖОР

 11.1. Агар шартномада кўрсатилган шартлар мазкур шартнома имзолангандан кейин бартараф қилиб бўлмайдиган сабаблар туфайли бажарилмай қолса, томонларнинг ҳар бири шартларни тўлиқ ёки қисман бажармаслик оқибатида пайдо бўладиган жавобгарликдан озод этилади.

11.2. «Бартараф қилиб бўлмайдиган сабаблар» деганда фавқулодда ҳолатлар ёки муайян тараф ўзига тегишли воситалар орқали аввалдан кўра билмаган ёки олдини ололмаган вазиятлар тушунилади. Бундай фавқулодда ҳолатлар ҳамда вазиятларга жумладан: иш ташлашлар, сув тошқини, ёнғин, зилзила ва бошқа табиий офатлар, уруш, ҳарбий ҳаракатлар, Ўзбекисон Республикаси ёки бошқа давлатлардаги органлар фаолияти, шу билан бирга, томонларнинг оқилона назоратидан четда бўлган ҳар қандай вазиятлар киради.

11.3. Томонларнинг бирортасига бевосита ёки билвосита таъсир кўрсатадиган амалдаги қонунчилик ёки норматив ҳужжатларнинг ўзгартирилишига бартараф этиб бўлмас ҳолат сифатида қаралмайди. Бироқ, томонларнинг мазкур шартномага асосан мажбуриятларини бажаришга йўл қўймайдиган бундай қонун ўзгаришлари киритилган тақдирда, томонлар ушбу муаммоларни бартараф этиш ва мазкур шартнома шартларини бажаришда давом этиш бўйича ишлаш тартибига доир кечиктириб бўлмас қарор қабул қилишлари талаб этилади.   

XII. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ 

12.1. Мазкур шартномада келтирилган шартларни бажармаслик ёки лозим даражада бажармаганлик учун томонлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ жавобгарликка тортилади.   

12.2. Интернет-дўконга жойланган барча матнли маълумотлар, график тасвирлар ва хизматлар қонуний муаллифига эга бўлиб, ушбу материаллардан ноқонуний фойдаланиш амалдаги қонунчилик бўйича таъқиб қилинади. 

XIII. БОШҚА ШАРТЛАР

13.1. Шартномада келтирилган мажбуриятларни бажармаслик ёки лозим даражада бажармаганлик билан алоқадор барча низоларни томонлар ўзаро музокаралар ёрдамида ҳал қилишга интиладилар.  

13.2. Агар музокара йўли билан ўзаро келишувга эришилмаган тақдирда, низолар суд орқали Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ ҳал қилинади.   

13.3. Интернет-дўкондаги қоида ва шартларни ифодалайдиган ва ушбу Офертада ҳаволаси берилган бўлимлар мазкур Офертанинг ажралмас қисми ҳисобланади.

13.4. Мазкур Оферта талабларини қабул қилган ҳолда Сотиб олувчи ўз шахсий маълумотларини, жумладан фамилия, исм, отасининг исми, туғилган санаси, жинси, иш жойи ва лавозими, почта манзили, уй, иш ва мобил телефон рақамлари, электрон почта манзилини «OLCHA SAVDO» ОК томонидан қайта ишланишига розилик билдиради ва бунга рухсат беради. Ушбу жараён, шунингдек, шахсий маълумотларни тўплаш, тизимлаш, йиғиб бориш, сақлаш, аниқлаш (янгилаш, ўзгартириш), фойдаланиш, тарқатиш, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида узатиш, деперсонализациялаш, блоклаш, персонал маълумотларни ўчириш, ҳамда уларни сотувчининг контрагентларига кейинги қайта ишлаш жараёни учун (жумладан, маълумотларни тўплаш, тизимлаш, йиғиб бориш, сақлаш, аниқлаш (янгилаш, ўзгартириш), фойдаланиш, тарқатиш, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида узатиш,  деперсонализациялаш, блоклаш, персонал маълумотларни ўчириш) хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш, маркетинг дастурлари ва статистик тадқиқотларни ўтказиш, шу билан бирга, Сотиб олувчи билан турли алоқа воситалари орқали (жумладан, бироқ чегараланмаган тартибда: почта орқали хабар жўнатиш, электрон почта, телефон, факсимил алоқа, интернет тармоғи) бевосита боғланган ҳолда бозорда хизматларни илгари суриш мақсадларида узатиш ишларини қамраб олади.

13.5. Сотиб олувчи ўз розилигини билдирган ҳолда сотувчи ва контрагентларга ўзига тегишли шахсий маълумотларни автоматлаштирилган тизимлар ҳамда сотувчининг талаби асосида яратилган бошқа махсус дастурлар орқали қайта ишланишига рухсат беради. Бундай тизимларнинг ишлаш хусусияти оператор томонидан аввалдан ёзилган алгоритм (тўплаш, тизимлаш, йиғиш, сақлаш, аниқлаш, фойдаланиш, блоклаш, ўчириш) орқали амалга оширилади. Маълумотларни қайта ишлаш мақсадида қўлланиладиган усуллар (жумладан, лекин чегараланмаган тартибди): почта кодларини код базаси билан мослигини автоматик равишда солиштириш, кўча/аҳоли пунктлари номларининг ёзилишини автоматик текшириш, маълумотларни Сотиб олувчи билан телефон, почта алоқаси ёки интернет тармоғи орқали боғланиб аниқлаштириш, базани белгиланган мезонлар асосида сегментация қилиш. Агар бу мазкур Офертада келтирилган муайян мақсадларнинг амалга оширилиши учун талаб этилса, Сотиб олувчи сотувчига тақдим этилган шахсий маълумотларнинг сотувчи томонидан қайта ишланиш учун учинчи томонга узатилишига розилик билдиради. Бу жараён сотувчи ва учинчи томон ўртасида Ўзбекистон Республикасининг персонал маълумотларнинг махфийлигини ва уларни қайта ишлаш пайтида хавфсизлигини таъминлаш ҳақидаги қонунчилигида белгиланган талабларга риоя этилган ҳолда ўзаро тузилган шартнома асосида амалга оширилади. Сотиб олувчига тегишли маълумотларни узатиш вақтида сотувчи уларни қабул қилаётган шахсларни мазкур ахборот махфийлиги ва фақатгина улар хабар берилган мақсадларда ишлатилиши ҳақида огоҳлантиради, ҳамда ушбу шахслардан сўралган қоидаларга риоя этишни талаб қилади.

13.6.  Сотиб олувчи сотувчидан ўзига тегишли персонал тафсилотлар, уларнинг қайта ишланиши ва қўлланилиши ҳақидаги тўлиқ маълумотни сўрашга, шу билан бирга,  почта манзили билан сотувчи номига тегишли сўровни юбориш орқали уларни ўчириб ташлаш, нотўғри ёки тўлиқ бўлмаган қисмларини тузатиш/тўлдиришни талаб қилишга ҳақлидир. Сотиб олувчи томонидан унинг персонал маълумотларини қайта ишланишига билдирган розилиги муддатсиз равишда амал қилади ва почта манзилига сотувчи номига ёзма ариза жўнатиш орқали бекор қилиниши мумкин.

XIV. СОТУВЧИ РЕКВИЗИТЛАРИ

СОТУВЧИ:

 «OLCHA SAVDO» оилавий корхонасининг интернет-дўкони

Телефон:(0371) 202-202-1

Юридик манзил: Тошкент шаҳри, Сергели тумани, «Сергели-8а» мавзеси, 23-уй, 68-хонадон.

Банк реквизитлари:

ҳ/р: 2020 8000 2007 9050 6001;

ОПЕРО ТГФ АК «Халқ банк» ЎзР. Тошкент шаҳри;

МФО: 01132;

ИНН: 304 996 768;

ОКЭД: 47910.

 

Оммавий Оферта матни билан атрофлича танишиб чиқинг. Агар Сиз мазкур Офертанинг бирор бандида келтирилган шартларга рози бўлмасангиз, сотувчи томонидан тақдим этиладиган Товар харидини бекор қилишингиз ва бу ҳужжатнинг 3.1-бандида келтирилган ҳаракатларни бажармаслигингиз мумкин.

 

Биз қабул қиламиз:

img
img
img
img