Оммавий оферта

“Olcha.uz” интернет-дўкони оммавий офертаси

 

Мазкур шартнома «OLCHA UZ»  МЧЖ (кейинги ўринларда – МЧЖ) оммавий Оферта (кейинги ўринларда – Шартнома) бўлиб, «OLCHA UZ»  МЧЖ билан ушбу офертада белгиланган шартлар асосида мазкур харид-сотув шартномасини тузиш лаёқатига ва керакли ваколатларга эга бўлган ҳар қандай жисмоний ва юридик шахсга қаратилган. Ушбу офертада шартномага тегишли барча муҳим шартлар кўзда тутилган.

 

I. ҲУҚУҚИЙ АСОС

1.1. Оферта Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, “Электрон тижорат ҳақида”ги қонунлар ва https://olcha.uz  интернет-манзили бўйича «OLCHA UZ» расмий Интернет-дўконида тақдим этилган электрон тижорат шаклидаги товарлар (иш, хизмат) реализациясини тартибга солувчи бошқа норматив-ҳуқуқий актларга мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.2. Электрон тижорат шаклида амалга ошириладиган улгуржи ва чакана савдо 2002 йил 26 ноябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 407-сонли қарори билан тасдиқланган улгуржи ва чакана савдо фаолиятини амалга ошириш тартиби ҳақидаги Низоми, 2003 йил 13 февралда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 75-сонли қарори билан тасдиқланган чакана савдо Қоидалари ва 2016 йил 02 июнда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланган электрон тижорта фаолиятини амалга ошириш Қоидалари билан тартибга солинади.

1.3. Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўналишидаги муносабатлар Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, 1996 йил 26 апрелда қабул қилинган 221-I-сонли “Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни ва бошқа норматив-ҳуқуқий актлар билан назорат қилинади


II. АТАМАЛАР МАЗМУНИ

2.1. Мазкур офертада, агар контекст бошқа шартларни талаб қилмаса, қуйида келтирилган атамалар қуйидаги мазмунга эга ва унинг ажралмас таркибий қисми ҳисобланади:

Акцепт — ҳуқуқий оқибатларга эга бўлган таклифда келтирилган шартлар асосида шартнома тузишга оид таклиф (оферта) билан розилик.

Интернет-дўкон сайтида Товарни буюртириш –  «OLCHA UZ»  МЧЖ Интернет-дўконининг https://olcha.uz  манзилидаги сайти ёки  (71) 202-202-1 телефон рақами бўйича Товарни сотиб олиш аризасини аризасини расмийлаштириш пайтида сотувга қўйилган Товар ассортиментидан Харидор кўрсатган позициялар.

Интернет-магазин —  Сотувчи «OLCHA UZ», МЧЖнинг қуйидаги манзилда жойлашган расмий Интернет-дўкони: https://olcha.uz

Оферта — бир, бир нечта муайян ёки номаълум шахслар доирасига қаратилган, ҳужжатда кўрсатилган шартларда шартнома тузишга истак билдирган ҳар қандай шахс билан таклиф қилувчининг (оферент) шартномани расмийлаштириш истагини англатувчи ва унга оид барча муҳим шартларни ўз ичига олган таклиф.

Сотувчи — «OLCHA UZ» МЧЖ чакана савдо Интернет-дўкони.

Харидор — мазкур оферта шартларида оммавий офертани қабул қилган, якуний истеъмолчига мўлжалланган ахборот тизимларидан фойдаланиб товар (иш, хизмат) харид қилувчи ҳар қайси жисмоний шахс (Ўзбекистон резидентлари ва норезидентлари).

Товар — томонлар келишувининг объекти, қуйдига манзил бўйича жойлашган «OLCHA UZ» МЧЖ Интернет-дўконидаги тақдим этилган ассортинментдаги номлар:  https://olcha.uz

Электрон тижорат иштирокчиси — электрон тижоратда товарлар (иш, хизмат) Сотувчиси ёки Харидори ҳисобланган жисмоний шахс.

 

III. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 

3.1. Интернет-дўкон сайтида жойлаштирилган Товарнинг Харидор томонидан буюртма қилиниши Харидор мазкур Офертанинг барча шартлари билан розилигани англатади ва Оферент шартномасидаги шартларнинг бевосита акцепти ҳисобланади.

3.2. Интернет-дўкон сайтининг маъмурияти Харидорни огоҳлантирмасдан Офертага ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга. Амалдаги Офертага ўзгартириш киритилган тақдирда, ўзгаришлар сайтдаги расмий нашрдан кейин кучга киради.

3.3. Агар Интернет-дўкон сайтида бошқа шартлар кўрсатилмаган бўлса, Офертанинг амал қилиш муддати чекланмагандир.

3.4. Сотувчи Харидорга Товар ҳақида шартноманинг барча муҳим шартлари билан бир қаторда тўлиқ ва ишончли маълумотни, шу жумладан Товарнинг асосий истеъмол хусусиятлари, ишлаб чиқариш жойи каби ахборотларни тақдим этади. Бундан ташқари Сотувчи қуйидаги интернет манзилда жойлашган «OLCHA UZ» МЧЖ сайтида Товарнинг кафолат ва яроқлилик муддати ҳақидаги ахборотни кўрсатиш ҳуқуқига эгадир: https://olcha.uz


IV.ТОВАР НАРХИ 

4.1. Товарнинг ҳар битта позициясига белгаланган нарх қуйидаги манзилдаги Интернет-дўкон сайтида кўрсатилган: https://olcha.uz

4.2. Товар нархи бир томонлама баҳссиз тартибда белгиланади ва Интернет-дўкон саҳифаларида кўрсатилади.

4.3. Товар нархи Ўзбекистон Республикасининг миллий валютаси – сўмда кўрсатилади.

4.4. Муайян Товар учун шартнома тузиш таклифи Товар Сотувчида мавжуд бўлган давр мобайнида амал қилади. Товарнинг Сотувчининг интернет-сайтида кўрсатилиши учун мавжудлигини кафолатламайди. Агар Харидорлардан муайян Товарларни 100% олдиндан тўлов билан сотиб олиш аризаси қабул қилинган тақдирда, аммо мазкур Товар Сотувчига боғлиқ бўлмаган сабаблар туфайли мавжуд бўлмаса, Харидорга қуйидаги вариантларни (шартларни) танлаш таклиф этилади:

- Олдиндан тўловни тўлиқ қайтариш;

- Етказиб беришга оди янги муддатларни ўз ичига олган янги оферта;

- Аввалроқ Харидор 100% миқдорда киритган олдиндан тўлов миқдорига қараб қўшимча тўлов ёки пулнинг маълум қисмини қайтариш шарти билан мавжуд бўлган бошқа Товар ассортиментини танлаш.

4.5.  Сотувчи бир томонлама тартибда Товарнинг ҳар қандай позициясига тегишли нархни ўзгартириш ҳуқуқига эгадир. Бунда янги (ўзгарган) нархлар сайтдаги расмий нашр санасидан бошлаб кучга киради.

4.6. Сотувчи Харидор томонидан тўлов қилинган Товар учун нархни ўзгартиришига йўл қўйилмайди.

4.7. Агар буюртма қилинган Товарнинг нархи ўзгарган тақдирда, Сотувчи 24 соат давомида Товар нархи ўзгариши ҳақида Харидорни огоҳлантириш мажбурияти олади. Агар Товар нархи Сотувчи томонидан Буюртма расмийлаштирилган кейин ўзгарган бўлса,  Харидор Товарни сотиб олиш ҳаракатини тасдиқлаш ёки бекор қилиш ҳуқуқига эга.

4.8. Пул маблағларига Сотувчига 100% миқдорда келиб тушгандан кейин Харидорнинг тўловга оид мажбуриятлари бажарилган деб ҳисобланади.

4.9. Сотувчи Товарни етказиб бериш нархини Интернет-дўкон сайтида ёки буюртмани расмийлайтириш пайтида Оператор орқали маълум қилади.

4.10. Товар учун Сотувчи ва Харидор ўртасидаги ҳисоб-китоблар Интернет-дўкон сайтида кўрсатилган усуллар орқали амалга оширилади.

 

V. ШАРТНОМАНИ ТУЗИШ ВАҚТИ

5.1. Ушбу Шартноманинг матни оммавий оферта ҳисобланади (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси  369-моддасининг 2-қисми ва 426-моддасига мувофиқ)

5.2. Харидор розилиги асосида тузиладиган мазкур оферта Шартномаси розилик шартномаси ҳисобланиб, Харидор унинг шартларига ҳеч қандай истисно ва/ёки баҳоналарсиз розилик билдиради.

5.3. Сайтда график тасвир-намуналар орқали тақдим этилган Товарлар ва хизматлар интернет-дўкон мулкидир.

5.4. Мониторлар ҳар хил техник хусусиятларга эга бўлгани боис, Товар ранги сайтда кўрсатилганидан фарқ қилиши мумкин.

5.5. Товарнинг ташқи кўриниши ва хусусиятлари сайтда таърифланганидан фарқ қилиши мумкин.

5.6. Харидор илтимосига кўра интернет-дўкон менежери (телефон ёки электрон почта орқали) Харидор товарни сотиб олиш қарорини қабул қилиш учун унинг нуқтаи назарида етарли ҳисобланган маълумотни тақдим этиш ҳуқуқига эга.

5.7. Харидор томонидан буюртманинг расмийлаштирилиши унинг ушбу Шартнома шартларини сўзсиз қабул қилинишини англатади.

5.8. Сотувчининг интернет-дўконидан товар харид қилган (буюртма расмийлаштирган) Харидор ушбу Шартнома шартларида Сотувчи билан муносабатга кирган шахс сифатида қаралади.

 

VI. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Сотувчининг мажбуриятлари:

6.1.1. Ушбу Шартнома тузилган вақтда бошлаб Харидор олдида барча мажбуриятларни мазкур шартномага ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ тўлиқ бажарилишини таъминлаш.

6.1.2. Харидорнинг шахсий маълумотларини қайта ишлаш ва уларнинг махфийлигини Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида ўрнатилган тартибда таъминлаш.

6.1.3. Харидорга (https://olcha.uz) Интернет-дўконининг сайтида кўрсатилган телефонлар орқали бепул телефон маслаҳатларини олиш имкониятини тақдим этиш. Маслаҳатлар ҳажми Буюртманинг бажарилиши ва Товар хусусиятларига оид аниқ саволлар билан чекланади.

6.1.4. Маълумот рухсат берилган тарзда кириш уринишларини ва/ёки унинг Буюртмаларнинг бажарилишига бевосита алоқадор бўлмаган шахсларга узатиш ҳаракатларини олдини олиш, бундай фактларни ўз вақтида аниқлаш ва тўхтатиш.

6.2. Сотувчининг ҳуқуқлари:

6.2.1. Мазкур шартномани, Товар нархлари ва ёндош хизматларга белгиланган Тарифларни, тўлов ва товарни етказиб бериш усуллари ва муддатларини Интернет-дўконнинг қуйидаги манзилда жойлашган саҳифаларида эълон қилиш орқали  ўзгартириш: https://olcha.uz

6.2.2. Барча ўзгаришлар Оферта шартларида келтирилган муддатларда нашрда кейин кучга киради ва шундай нашр билан Харидор эътиборига етказилган ҳисобланади.

6.2.3. Харидор билан кечадиган телефон суҳбатларини ёзиб бориш.

6.2.4. Харидор розилигисиз ўз ҳуқуқлари ва Шартнома ижросига оид мажбуриятларини учинчи шахсга узатиш.

6.2.5. Ахборот воситачиларига электрон ҳужжатлар ва электрон хабарларни сақлаш учун узатиш.

6.2.6. Мазкур Шартноманинг ХI бобида кўрсатилган енгиб бўлмас ҳодисалар таъсирида юз берган вазиятларда Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаслик, шу билан бирга, ушбу шартноманинг 4.4 бандига мувофиқ мажбуриятларни бажариш шартларини ўзгартириш.

6.2.7. Агар бирор узрли сабабларсиз Харидор унга аввалроқ у ёки учинчи шахс (Харидор транспорт-эскпедиция хизматларини кўрсатишга оид шартномани имзолаган юридик шахс) билан Товарни етказиб бериш билан шуғулланадиган  билан келишилган манзилга (ҳудудга) белгиланган муддатларда етказиб берилган буюртма қилинган Товар учун тўловни амалга оширмаса ёки уни қабул қилмаса, Сотувчи бир томонлама тартибда шартномани бекор қилиш ва Харидордан етказилган зарарни қоплаб беришни талаб қилиш ҳуқуқига эгадир.

6.2.8. Агар Харидор аввал буюртма бериб унга тўловни амалга оширмаган, Товар еткази берилган пайтда буюртмани рад этган, етказиб берилган Товарни қабул қилмаган, ёки Сотувчи Харидор кўрсатган маълумотларнинг ишончлилигига шубҳа билан қараса, Сотувчи сабабларни тушунтирмаган ҳолда Харидорнинг буюртмасини қабул қилиш ва бажаришни рад этиш ҳуқиқига эга.

6.2.9. Агар Сотувчида Харидор буюртмани расмийлаштириш жараёнида тўлдирган маълумот ҳақиқатга мос келмаслиги ёки тўлиқ тақдим этилмагани борасида асослар пайдо бўлса, шунингдек, ҳақоратомуз ва/ёки ноўрин муносабат кузатилган тақдирда, Сотувчи Харидорнинг буюртмасининг қабул қилинишини вақтинча ёки доимий асосда рад этиш ҳуқуқига эга.

6.3. Харидорнинг мажбуриятлари:

6.3.1. Шартномани тузишдан олдин унинг мазмуни ва шартлари, Сотувчи интернет-дўконда таклиф қилаётган Товар нархлари,  шунингдек, қуйидаги интернет-манзилда жойлашган интернет-дўкон саҳифаларидаги бошқа шартлар билан танишиб чиқиш: https://olcha.uz

6.3.2. Сотувчи Харидор олдидаги мажбуриятларини бажариши учун Харидор мазкур Офертанинг 7.2 бандида  кўрсатилган ва агар товар етказиб бериладиган тақдирда уни Харидорга етказиб бериш учун талаб этиладиган барча зарурий маълумотларни тақдим этиши лозим.

6.3.3. Буюртма қилинган Товар ва унинг етказиб берилишига оид тўловни мазкур ҳужжат шартларида амалга ошириш.

6.3.4. Баҳсларнинг олдини олиш учун буюртмани расмийлаштириш пайтида Сотувчи ўз интернет-дўконида тақдим этган маълумот билан танишиш.

6.3.5. Интернет-сайтда буюртма қилинган товарни тадбиркорлик мақсадларида ишлатмаслик.

6.3.6. Сотувчидан ёки учинчи шахсдан (Сотувчи транспорт-экспедиция хизматларини кўрсатиш учун товарни етказиб бериш бўйича хизматларни тақдим қилувчи юридик шахс) аввалроқ келишилган манзилга (ҳудудга) элтилган буюртма қилинган Товарга тўловни амалга ошириш ва уни қабул қилиш. 

 

VII. БУЮРТМАНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ

7.1. Товарга Харидор https://olcha.uz  манзилидаги интернет-дўкон сайтида буюртма беради. Харидор товарнинг мавжудлигини ва у ҳақидаги бошқа батафсил маълумотларни сайт операторидан (71) 202-202-1 телефон рақами бўйича аниқлаштириши лозим.

7.2. Интернет-дўкон сайтида рўйхатда ўтиш пайтида Харидор қуйидаги регистрацион маълумотларни тақдим этиши талаб этилади:

7.2.1. Харидорнинг ёки у кўрсатган шахснинг (олувчининг) фамилияси, исми, отасининг исми, ёши;

7.2.2. Товар етказиб бериладиган манзил (агар Товар Харидорга етказиб бериладиган бўлса);

7.2.3. Электрон почта манзили;

7.2.4. Алоқа учун телефонлар.

7.3. Харидор танлаган Товарнинг номланиши, миқдори, ассортимент, артикул ва нархи Интернет-дўкон сайтидаги Харидор саватчасида кўрсатилади.

7.4. Агар Сотувчига қўшимча маълумот керак бўлса, у уни Харидордан сўраш ҳуқуқига эга. Агар Харидор керакли маълумотни тақдим этмаса, Сотувчи Харидор танлаган Товар учун жавобгар ҳисобланмайди.

7.5. Харидор томонидан мазкур Офертанинг қабул этилиши Интернет-дўкон сайтидаги регистрацион шаклга мос маълумотларни киритиш ёки Оператор ёрдамида Буюртмани расмийлаштириш орқали амалга оширилади. Буюртма Оператор ёрдамида расмий расмийлаштирилгач, Харидор ҳақидаги маълумотлар Сотувчининг ахборотлар базасида рўйхатга олинади. Танланган Товарнинг буюртмасини тасдиқлаб, Харидор ушбу Шартноманинг 7.2 бандида кўрсатилган тартибга биноан  Операторга керакли маълумотни тақдим этади.

7.6. Сотувчи Харидор буюртмани расмийлаштириш пайтида тақдим қилган маълумотларнинг мазмуни ва ишончилилиги учун жавоб бермайди.

7.7. Харидор буюртмани расмийлаштириш пайтида тақдим қилган маълумотларнинг мазмуни ва ишончилилигига тўлиқ жавобгардир.

7.8. Сотувчи ва Харидор ўртасида масофадан тузиладиган харид-сотув шартномаси Буюртма расмийлаштирилган пайтдан бошлаб тузилган ҳисобланади.

 

VIII. ТОВАРНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ ВА ТОПШИРИШ

8.1. Сотувчи Харидорга Интернет-дўкон сайтининг “Етказиш усули” бўлимида кўрсатилган усуллар орқали Товарни етказиб беришга оид хизматларини кўрсатади.

8.2. Агар Товарга оид масофавий харид/сотув шартномаси товарни харидорга етказиб бериш шарти билан тузилса, сотувчи Товарни харидор томонидан кўрсатилган манзилга Шартномада белгиланган муддат ичида етказиб беришга , Харидор етказиш манзилини кўрсатмаган тақдирда, Харидорни огоҳлантирган ҳолда унинг яшаш ёки рўйхтага олинган манзилига етказишга мажбурдир.

8.3. Товарни етказиб бериш манзилини Харидор Товарни сотиб олиш Буюртмасини расмийлаштириш пайтида “Етказиш усули” бўлимида кўрсатади.

8.4. Товарни Харидорга етказиб бериш муддати буюртмани қайта ишлаш ва етказиш муддатларидан ташкил топади.

8.5. Сотувчи Товарни етказиб бериш нархини Интернет-дўкон сайтида ёки буюртмани расмийлайтириш пайтида Оператор орқали маълум қилади.

8.6. Сотувчи  товарларни топширади, Харидор уларни қабул қилади ва ушбу Шартномадаги шартларда товар учун тўловларни амалга оширади. Товар Харидорга топширилгандан ва унга тўлиқ миқдорда пул тўлангандан кейин Буюртирилган Товарларга эгалик ҳуқуқи Харидорга ўтади. Товар Харидорга топширилгандан кейин Тасодифий ўлим ёки Товарнинг шикастланиш хавфи Харидор масъуллигига ўтади. 

 

IХ. ТОВАРЛАРНИ ҚАЙТАРИШ ВА АЛМАШТИРИШ

9.1. Мақбул сифатдаги товарлар:

9.1.1. Харидор эгалигига топширилган товар ушбу Шартноманинг 8.6 бандига биноан қайтариб олинмайди ёки алмаштириб берилмайди.

Сотувчи товар Харидор эгалигига топширилгандан кейин уч кун ичида мазкур Шартноманинг  8.6 бандига биноан озиқ-овқатга алоқадор бўлмаган мақбул сифатдаги товарни агар шундай товар сотувда бўлмаса, у харид қилинган ерда бошқа шунга ўхшаш товарга алмаштириб беришга ҳақлидир.

9.1.2. Харидорнинг товарни алмаштириш ёки қайтаришга оид талаби қуйидаги ҳолларда қаноатлантирилади:

- товар фойдаланишда бўлмаган;

- унинг товарга хос кўриниши, истеъмол хусусиятлари, пломба ва ёрлиқлари сақланган;

- товарнинг харидини тасдиқлайдиган ҳужжат (товар ёки касса чеки) сақланган;

9.1.3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 13 февралда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси чакана савдо Қоидаларига оид 75-сонли қарорининг 1-иловасига биноан мақбул сифатдаги товарлар қайтариб олинмайди.

9.1.4. Қайтариш аризасини қабул қилиш ва товарни қайтариб олиш амалиётни Сотувчининг “Етказиш хизмати” орқали амалга оширилади, бунинг учун:

-  «Контактлар» бўлимида кўрсатилган телефонлар орқали интернет-дўконга қўнғироқ қилиш;

«Қайтариш аризаси»ни чоп этиш ва тўлдириш;

- Қайтариш аризасига товар ёки касса чекини илова қилиш.

9.2. Номақбул сифатдаги товарлар:

9.2.1. Нуқсонли товар сотилган Истеъмолчи агар камчиликллар кафолат муддати ёки яроқлилик муддати давомида аниқланса, у Товарни ишлаб чиқарган компаниянинг сервис марказига мурожаат қилиш ҳуқуқига эгадир.  

Мазкур Шартнома бўйича харид қилинган Товарнинг сервис хизмати фақат Товарни ишлаб чиқарган компаниянинг ваколатли шахслари, сервис маркази мутахассислари томонидан ушбу сервис марказнинг ички низомига мувофиқ кўрсатилади.

9.2.2.  Нуқсонли товар (кафолат муддати ўрнатилмаган товарлар) сотилган Истеъмолчи агар камчиликллар бир ой давомида аниқланса, Сотувчи  (Сотувчи мажбур эмас)----- текширув натижалари бўйича сервис хизматларини кўрсатувчи ваколатли техник хизмат томонидан Товар нуқсонларининг сабаблари ҳақида далолатнома тузилади:

- товардаги камчиликларни бепул бартараф этиш ёки истеъмолчи ёки учинчи шахс томонидан товарни тузатишга сарфланган харажатларни қоплаш;

- харид нархининг мутаносиб тарзда туширилиши;

9.2.3. Товардаги камчиликларни бартараф этиш ва нуқсонли товарни алмаштириб бериш тартибини Сотувчи мустақил тарзда белгилайди.

9.2.4. Кафолат муддати тугагач, Харидор Сотувчига эътироз билдириш ҳуқуқига эга бўлмайди.

 

Х. ТЎЛОВ УСУЛЛАРИ

 10.1. Харидор тўловни қуйидаги усуллар билан амалга ошириши мумкин:

- нақд пул билан;

- банк пластик картаси билан;

- Қуйидаги интернет манзилда кўрсатилган тўлов тизимлари орқали тўлаш билан: https://olcha.uz

- нақдсиз ҳисоб-китоб (юридик шахслар учун).

10.2. Тўлов усуллари ҳақидаги янада батафсил маълумот билан интернет-сайтнинг “Тўлов усуллари” бўлимида танишишингиз мумкин.

 

XI. ФОРС-МАЖОР

11.1. Агар мазкур шартномада кўзда тутилган мажбуриятларни бажармаслик ҳолати у имзолангандан кейин содир бўлган енгиб бўлмас ҳодиса натижасида юз берган бўлса, томонлар мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаганлари учун жавобгарликдан озод этиладилар.

11.2. “Енгиб бўлмас ҳодисалар” деганда маълум Томон унда мавжуд воситалар ёрдамида олдиндан кўролмаган ёки бартараф этолмаган фавқулодда воқеалар ёки вазиятлар тушунилади. Бундай фавқулодда воқеалар ёки вазиятлар, жумладан: иш ташлашлар, тошқинлар, ёнғинлар, зилзила ва бошқа табиий офатлар, урушлар, ҳарбий ҳаракатлар, Ўзбекистон Республикаси  ва мамлакатларнинг давлат органлари ҳаракатлари, шунингдек, Томонларнинг оқилона назоратидан ташқарида бўлган ҳар қандай бошқа вазиятларни ўз ичига олади.

11.3. Бирор Томоннинг фаолиятига бевосита ёки билвостита таъсир қиладиган амалдаги қонунчилик ёки норматив ҳужжатлардаги ўзгаришлар, енгиб бўлмас ҳодиса сифатида баҳоланмайди, бироқ бирор Томоннинг ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришга йўл қўймайдиган шундай ўзгаришлар киритилган тақдирда, Томонлар ушбу Шартнома ижроси давом эттирилишини таъминлаш учун зудлик билан ушбу муаамони бартараф этиш учун иш тартибига оид қарорни қабул қилишлари лозим.

 

XII. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ 

12.1. Ушбу Шартномада таърифланган шартларни бажармаслик ёки мақбул бажармаслик учун Томонлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ жавобгар ҳисобланадилар.

12.2. Интернет-дўконга жойланган барча матнли маълумотлар, график тасвирлар ва хизматларнинг қонуний муаллифлари мавжуд бўлиб, мазкур маълумотлар ва тасвирлардан ноқонуний фойдаланиш Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги бўйича таъқиб қилинади.

 

XIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

13.1. Ушбу Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаслик ёки мақбул тарзда бажармасликка оид барча низоларни Томонлар ўзаро музокаралар йўли билан ҳал қилишга уринадилар.

13.2. Агар музокаралар йўли орқали муросага келинмаса, низолар даъвогарнинг истагига кўра Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига биноан қуйида келтирилган суб тартибида ҳал этилади:

а) жисмоний шахслар билан юзага келган низолар Тошкент шаҳар Юнусобод туманлараро фуқаролик судида кўриб чиқилади.

б) жисмоний ва юридик шахслар билан юзага келган низолар Ўзбекистон Республикаси халқаро арбитраж ва ҳакамлик судларини ривожлантириш ижтимоий фонди қошидаги Ҳакамлик судида кўриб чиқилади.

в) юридик шахслар билан юзага келган низолар  Тошкент шаҳар туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқилади.

 

XIV. БОШҚА ШАРТЛАР

14.1. Шартномага ҳавола қилинган интернет-дўкондаги қоидалар ва шартларни аниқловчи бўлимлар ушбу Шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

14.2. Мазкур Шартномани қабул қилиш орқали, Харидор «OLCHA UZ» МЧЖга ўз шахсий маълумотларини, шу жумладан фамилияси, исми, отасининг исми, туғилган санаси, жинси, иш жойи ва лавозими, почта манзили, уй, иш ва мобил телефонлари, электрон почта манзилини, хусусан, уларни  йиғиш, тизимлаш, тўплаш, сақлаш, аниқлаштириш (янгилаш, ўзгартириш), фойдаланиш, уларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тарқатиш ва узатиш, анонимлаштириш, блоклаш, йўқ қилиш, шу билан биргаликда, мазкур шахсий маълумотларни Сотувчининг контрагентларига хизматлар сифатини оширишга йўналтирилган тадқиқотлар, маркетинг дастурлари, статистик изланишлар, ҳамда хизматларни Харидор билан ҳар хил алоқа воситалари, жумладан ва шу билан чекланмаган тарзда: почта хабарномалари, электрон почта, телефон, факсимиль алоқа, Интернет тармоғи ёрдамида бевосита алоқа қилиш орқали   келгусида қайта ишлашга (жумладан уларни  йиғиш, тизимлаш, тўплаш, сақлаш, аниқлаштириш (янгилаш, ўзгартириш), фойдаланиш, уларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тарқатиш ва узатиш, анонимлаштириш, блоклаш, йўқ қилиш) розилик билдиради ва рухсат беради.

14.3. Харидор Сотувчи ва унинг контрагентларига маълумотлар базасини автоматлаштирилган тартибда бошқариш тизимлари, шунингдек Сотувчининг топшириғи билан махсус ишлаб чиқилган бошқа воситалар ёрдамида шахсий ахборотларни қайта ишлашга розилик ва рухсат беради. Бундай тизимлар билан ишлаш оператор созлаган алгоритм (тўплаш, тизимлаш, сақлаш, аниқлаш, фойдаланиш, блоклаш, йўқ қилиш) бўйича амалга оширилади. Қўлланадиган қайта ишлаш усуллари (жумладан ва шу билан чекланмасдан): почта кодларини кодлар базаси билан солиштириш, кўчалар/аҳоли пунтклари номларининг ёзилишини автоматик текшириш, телефон, почта ёки Интернет орқали Харидор билан боғланиб, маълумотларни аниқлаштириш, созланган мезонлар бўйича базани сегментлаш. Харидор агар бу ушбу офертада кўрсатилган мақсадларнинг бажарилиши учун талаб этилса, унинг Сотувчига томонидан олинган шахсий маълумотлари, Сотувчи Харидорнинг шахсий маълумотларини ўзаро тузилган шартномага мувофиқ қайта ишлаш ҳаракатини топширган учинчи шахсларга узатишига розилик билдиради. Бунда мазкур мазкур шахслар шахсий маълумотларнинг махфийлигини ва уларни қайта ишлашда хавфсизлигини таъминлашга оид Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига амал қилишлари шартдир. Харидорнинг кўрсатилган маълумотларини узатиш пайтида Сотувчи уни қабул қилувчи шахсларни мазкур шахсий маълумотлар махфий ва фақат хабар қилинган мақсадлардагина ишлатилиши лозимлигини огоҳлантиради ҳамда ушбу шахслардан мазкур қоиданинг риоя этилишини талаб қилади.

14.4. Харидор Сотувчининг почта манзилига тегишли ёзма сўров юбориб, ундан ўзининг шахсий маълумотлари, уларнинг қайта ишланиши ва ишлатилиши ҳақида тўлиқ ахборотни сўраш, шу билан бирга, хато ёки нотўлиқ шахсий маълумотларни ўчириш ёки тузатиш/тўлдиришни талаб қилиш ҳуқуқига эга. Харидор ўз шахсий маълумотларини қайта ишлашга берган розилик муддатсиз бўлиб, Сотувчининг почта манзилига тегишли ёзма сўров юбориш орқали қайтариб олиниши мумкин. 

XV. СОТУВЧИ РЕКВИЗИТЛАРИ

СОТУВЧИ:

 «OLCHA STORE» масъулияти чекланган жамиятининг интернет-дўкони

Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Фирдавсий, 4 тор кўча, 21уй

Р/С:  2020 8000 8051 7073 1001

Шайхантахур филиали АИТБ “Ипак Йули”

МФО: 01145

ИНН: 307086441

ОКЭД: 47910

 

Оммавий Оферта матни билан атрофлича танишиб чиқинг. Агар Сиз мазкур Офертанинг бирор бандида келтирилган шартларга рози бўлмасангиз, сотувчи томонидан тақдим этиладиган Товар харидини бекор қилишингиз ва бу ҳужжатнинг 3.1-бандида келтирилган ҳаракатларни бажармаслигингиз мумкин.